ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Sahasrara chakraจักรสหัสราระ

ศูนย์พลังนี้มีจำนวนกลีบของจักร ๑๐๐๐ กลีบ เรียกว่า จักรสหัสราระ เป็นศูนย์พลังที่สำคัญที่สุด ตั้งอยู่ในบริเวณรยางค์ของสมอง มีเส้นประสาททั้งหมดหนึ่งพันเส้นสิ้นสุดที่บริเวณนี้ ภาพตัดขวางแสดงให้เห็นเส้นประสาทเหล่านี้จัดเรียงอย่างสวยงามในโครงสร้างลักษณะเดียวกับกลีบดอกไม้ เป็นรูปร่างของดอกบัวหนึ่งพันกลีบ

เมื่อพลังกุณฑลินีพุ่งผ่านทะลุศูนย์พลังนี้ นั่นคือบุคคลได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังอันแผ่ไพศาลของธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์พลังภายในตัวเรากลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบซึ่งรวมตัวกันอย่างกลมกลืน ณ สหัสราระนี้ มีจักรแต่ละจักรตั้งอยู่ครบถ้วน ขณะที่สติของเราตั้งอยู่ที่สหัสราระพร้อมทั้งพลังกุณฑลินีได้ขึ้นไปถึงแล้ว เราจะเข้าสู่มิติใหม่ของจิตสำนึก ไปเหนือพ้นจากความผูกพันสู่ภาวะสูงสุด เราขึ้นไปพ้นจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต เข้าสู่ภาวะไร้กาลเวลา และสามารถประสบกับความสุขภายในตัวตนและปีติอันศักดิ์สิทธิ์ สถานะที่เปรียบประดุจสวรรค์นี้เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการไปถึง

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ซึ่งตรงกับ ค.ศ. ๑๙๗๐ ท่านศรีมาตาจีนิรมลาเทวี ได้เปิดจักรสหัสราระในระดับมวลชน ท่านได้พัฒนาวิธีการที่นุ่มนวลซึ่งทำให้พลังกุณฑลินีสามารถได้รับการปลุกให้ตื่นโดยใช้ความรักอันมหาศาลของท่านเป็นทางผ่าน เมื่อกุณฑลินีตื่นขึ้นแล้ว จึงเป็นไปได้ที่ผู้แสวงหาสัจธรรมทุกคนจะได้รับประสบการณ์หรือรู้สึกถึงพลังงานแห่งจักรวาล และการติดต่อสื่อสารและแบ่งปันปีติสุขนี้ร่วมกับผู้อื่น

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม
    กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป
    คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)