บทเรียนฝึกสมาธิ 9

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Part 1

Class 9 | The uppermost energy center (Sahasrara chakra)
วิดีโอบทเรียน: ศูนย์พลังที่สูงสุด ( จักรสหัสราระ)

ศูนย์พลังที่มีตำแหน่งสูงสุดเป็นศูนย์พลังที่สำคัญที่สุดศูนย์หนึ่งในระบบกายละเอียดของเรา เมื่อกุณฑลินีพุ่งขึ้นและทะลุผ่านศูนย์นี้ ท่านได้ปลุกเส้นประสาททั้งหมดให้ตื่น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์รวมของเส้นประสาททุกศูนย์จะได้รับการรู้แจ้ง เราจึงกล่าวได้ว่าบุคคลผ้นั้นมีวิญญาณที่รู้แจ้งหรือได้รับการตระหนักรู้ ต่อจากนั้น กุณฑลินีจะพุ่งผ่านบริเวณกระหม่อมและเปิดช่องทางนำออกไปสู่จักรวาล และเราจะประสบกับความรู้สึกว่ามีสายลม

Part 2

Class 9 | Knowledge Tree
อ่าน: ต้นไม้แห่งความรู้

ศูนย์พลังนี้มีจำนวนกลีบของจักร ๑๐๐๐ กลีบ เรียกว่า จักรสหัสราระ เป็นศูนย์พลังที่สำคัญที่สุด ตั้งอยู่ในบริเวณรยางค์ของสมอง มีเส้นประสาททั้งหมดหนึ่งพันเส้นสิ้นสุดที่บริเวณนี้ ภาพตัดขวางแสดงให้เห็นเส้นประสาทเหล่านี้จัดเรียงอย่างสวยงามในโครงสร้างลักษณะเดียวกับกลีบดอกไม้ เป็นรูปร่างของดอกบัวหนึ่งพันกลีบ

Part 3

Class 9 | Guided Meditations
ปฏิบัติ: นำฝึกสมาธิ

นั่งบนพื้น ขัดสมาธิ หลังตรง และผ่อนคลาย ถ้านั่งบนเก้าอี้ให้วางเท้าราบ ห่างกันเล็กน้อย ถอดรองเท้า วางมือทั้งสองโดยเปิดฝ่ามือหงายขึ้นบนตัก วางมือขวาบนศีรษะ กดฝ่ามือนวดหมุนตามเข็มนาฬิกา ดังภาพ อธิษฐานประโยคต่อไปนี้ซ้ำหลายๆ ครั้ง

Part 4

ตรวจสอบด้วยตนเอง: สิ่งที่ต้องทำ

ผ่อนคลายตามสบายและทำตามรายการข้างล่างในช่วง ๒-๓ วันจนกว่าจะขึ้นบทเรียนต่อไป หลังจากจบทุกลำดับขั้น คุณสามารถคลิกบทที่ ๓ ที่เมนููนำทางเมื่อใดที่คุณต้องการและเริ่มด้วยส่วนแรก

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)