จักรมูลาธาระ (รากของความสมดุลอันสงบภายใน)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

รากเป็นส่วนที่ให้การบำรุงเลี้ยงและค้ำจุนต้นไม้ทุกชนิด ภายในตัวคุณก็มีรากเช่นเดียวกัน รากซึ่งสร้างความสมดุลระหว่างตัวตนภายในกับความเป็นอยู่ภายนอก เมื่อรากของคุณแข็งแรง คุณจะเป็นคนที่สมดุล สดชื่นร่าเริง มีความพอใจ และน่ารัก ผู้ซึ่งปราศจากความทะยานอยาก และเป็นอิสระอย่างแท้จริง

ค้นพบรากของตัวตนที่แท้ของคุณ!

ข้อควรจำประจำบท
  • ภายในตัวคุณมีรากซึ่งสร้างความสมดุลให้กับชีวิตภายในและภายนอกของคุณ
  • จักรมูลาธาระคือรากฐานของอารมณ์ การกระทำ และความสมดุล
  • จักรมูลาธาระที่ได้รับการรู้แจ้งให้ความไร้เดียงสาและปัญญาแก่เรา
วิดีโอประกอบบทเรียน

กรุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)