ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Mooladhara chakraจักรมูลาธาระ

ศูนย์พลังนี้มีจำนวนกลีบของจักร ๔ กลีบ เรียกว่า จักรมูลาธาระ ตั้งอยู่ใต้กระดูกรูปสามเหลี่ยมบริเวณกระเบนเหน็บ ศูนย์นี้อยู่นอกกระดูกสันหลัง และในระดับกายภาพเป็นส่วนที่ควบคุมเครือข่ายเกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน ซึ่งดูแลการขับถ่ายทั้งหมดและครอบคลุมกิจกรรมทางเพศ แม้ว่ากุณฑลินีจะพุ่งผ่านศูนย์พลังทั้งหกศูนย์ที่อยู่เหนือขึ้นไป แต่จักรมูลาธาระเป็นศูนย์ที่ปกป้องความบริสุทธิ์และสนับสนุนกุณฑลินี ณ ขณะที่ท่านตื่นขึ้นมา

จักรมูลาธาระเป็นศูนย์ที่มีไว้เพื่อความไร้เดียงสาของเรา และเราควรรู้ว่าความไร้เดียงสาไม่มีวันถูกทำลายลงไปได้ จักรนี้จะอ่อนแอเมื่อเราหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องเพศ แต่ถึงแม้จะมีการละทิ้งกฎธรรมชาติตามใจชอบอย่างไรก็ตาม ความไร้เดียงสา ซึ่งเป็นพลังของมูลาธาระก็ยังคงอยู่ โดยตกอยู่ในสภาวะหลับหรือป่วย ซึ่งจะสามารถรักษาให้กลับคืนมาเป็นปกติได้ด้วยการตื่นขึ้นของกุณฑลินี

จักรมูลาธาระที่ได้รับการรู้แจ้ง ให้ความไร้เดียงสาและปัญญาแก่เรา ความไร้เดียงสาให้ความสุขที่ไม่จำกัดด้วยเงื่อนไขและอคติ คุณสมบัติที่สามารถหาได้ในเด็กเล็กๆ คุณสมบัตินี้ลบเลือนไปขณะที่เราเติบโตและเพิ่มความรู้สึกยึดถืออัตตาและความต้องการที่เห็นแก่ตัว โชคดีที่ว่าความไร้เดียงสาที่อยู่ภายในตนไม่เคยถูกทำลาย และยังสามารถกลับคืนมาหาเราได้โดยผ่านการฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะ เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบัง แต่จะส่องแสงได้อีกครั้งเมื่อก้อนเมฆลอยผ่านไป ในอินเดีย เทพเจ้าผู้มีเศียรเป็นช้าง ชื่อพระคเณศ เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการสรรเสริญยกย่องว่าเป็นหลักหรือตัวแทนของความไร้เดียงสาและปัญญา ท่านมีร่างกายเป็นเด็กได้แก่สัญลักษณ์ของความไร้เดียงสา และศีรษะเป็นช้าง แสดงสัญลักษณ์ของความถ่อมตนและความรอบรู้

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม
    กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป
    คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)