บทเรียนฝึกสมาธิ 8

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Part 1

Class 8 | Your inner roots of peaceful balance (Mooladhara chakra)
วิดีโอบทเรียน: จักรมูลาธาระ (รากของความสมดุลอันสงบภายใน)

รากเป็นส่วนที่ให้การบำรุงเลี้ยงและค้ำจุนต้นไม้ทุกชนิด ภายในตัวคุณก็มีรากเช่นเดียวกัน รากซึ่งสร้างความสมดุลระหว่างตัวตนภายในกับความเป็นอยู่ภายนอก เมื่อรากของคุณแข็งแรง คุณจะเป็นคนที่สมดุล สดชื่นร่าเริง มีความพอใจ และน่ารัก ผู้ซึ่งปราศจากความทะยานอยาก และเป็นอิสระอย่างแท้จริง

Part 2

Class 8 | Knowledge Tree
อ่าน: ต้นไม้แห่งความรู้

ศูนย์พลังนี้มีจำนวนกลีบของจักร ๔ กลีบ เรียกว่า จักรมูลาธาระ ตั้งอยู่ใต้กระดูกรูปสามเหลี่ยมบริเวณกระเบนเหน็บ ศูนย์นี้อยู่นอกกระดูกสันหลัง และในระดับกายภาพเป็นส่วนที่ควบคุมเครือข่ายเกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน ซึ่งดูแลการขับถ่ายทั้งหมดและครอบคลุมกิจกรรมทางเพศ แม้ว่ากุณฑลินีจะพุ่งผ่านศูนย์พลังทั้งหกศูนย์ที่อยู่เหนือขึ้นไป แต่จักรมูลาธาระเป็นศูนย์ที่ปกป้องความบริสุทธิ์และสนับสนุนกุณฑลินี ณ ขณะที่ท่าน

Part 3

Class 8 | Guided Meditations
ปฏิบัติ: นำฝึกสมาธิ

นั่งบนพื้น ขัดสมาธิ หลังตรง และผ่อนคลาย ถ้านั่งบนเก้าอี้ให้วางเท้าราบ ห่างกันเล็กน้อย ถอดรองเท้า วางมือทั้งสองโดยเปิดฝ่ามือหงายขึ้นบนตัก วางมือซ้ายไว้บนตัก วางมือขวาทาบลงบนพื้น ดังภาพ หรือปล่อยมือขวาลงข้างตัวปลายนิ้วลงสู่พื้น ถ้าคุณนั่งบนเก้าอี้ และอธิษฐานด้วยถ้อยคำต่อไปนี้หลายๆ ครั้ง

Part 4

Class 8 | Things to do before the next class
ตรวจสอบด้วยตนเอง: สิ่งที่ต้องทำ

ผ่อนคลายตามสบายและทำตามรายการข้างล่างในช่วง ๒-๓ วันจนกว่าจะขึ้นบทเรียนต่อไป หลังจากจบทุกลำดับขั้น คุณสามารถคลิกบทที่ ๓ ที่เมนููนำทางเมื่อใดที่คุณต้องการและเริ่มด้วยส่วนแรก

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)