จักรอักนียะ

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

การทดลองของคุณเพื่อเข้าสู่ความมีสติโดยปราศจากความคิดรบกวนในระดับของสมอง ที่จักรอักนียะ ศูนย์พลังนี้มีการเปรียบเทียบว่าเป็นทางไปสวรรค์เพราะเหนือจักรนี้ขึ้นไปเป็นที่ตั้งของบริเวณกิ่งก้านสมองหรือจักรสหัสราระ ซึ่งรวบรวมการปฏิบัติงานภายในร่างกายทั้งหมดไว้ และเมื่อเกิดการตระหนักรู้ก็จะส่งความสุขและความสงบที่ล้ำลึกผ่านระบบประสาทโดยรวมออกมา

แต่ก่อนหน้านั้น ประตูหรือทางที่จะไปสวรรค์ต้องเปิดให้แก่เรา และนั่นคือการทดลองประจำวันนี้

ข้อควรจำประจำบท
  • แสงคือธาตุธรรมชาติของจักรอักนียะและช่วยให้คุณมีสติที่ปราศจากความคิดใดๆ รบกวน
  • คุณคือสัจธรรมเมื่อคุณอยู่ในขณะปัจจุบัน
  • เพื่อที่จะทำให้จักรอักนียะสะอาดบริสุทธิ์ คุณต้องให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไข
วิดีโอประกอบบทเรียน

รุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)