ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Agnya chakraจักรอักนียะ

ศุนย์พลังนี้มีจำนวนของกลีบจักร ๒ กลีบ มีชื่อว่าจักรอักนียะ ตั้งอยู่ที่จุดตัดไขว้ของเส้นประสาทตาในสมอง (การสลับข้างในสมองของเส้นประสาทตา) ศูนย์พลังนี้ให้การบำรุงเลี้ยงต่อมพิทิวทารี่และต่อมไพเนียลในร่างกาย มีการแสดงออกเป็นสองสถานะที่เรียกว่าอัตตา (อีโก้) และเงื่อนไข (ซุปเปอร์อีโก้)

เนื่องจากศูนย์พลังนี้ควบคุมดวงตาของเรา การใช้สายตาเพ่งดูมากเกินไปอยู่กับสิ่งต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ การอ่านหนังสือ และอื่นๆ จะทำให้ศูนย์พลังนี้อ่อนแอ การหมกมุ่นกับการฝึกจิตแบบกายกรรมทางจิต และการใช้สมองขบคิดอย่างหนัก เป็นการทำให้ศูนย์พลังนี้อุดตัน และบุคคลจะก่อความนึกคิดที่ผิดพลาดขึ้น คือการให้ความสำคัญกับตนเองมากเกินไปและก่อให้เกิดอัตตาขึ้น

เมื่อกุณฑลินีผ่านทะลุจักรอักนียะ ในทันทีนั้นเราจะเข้าสู่ภาวะจิตว่างและให้อภัย ซึ่งเป็นแก่นแท้ของศูนย์พลังนี้ นั่นคือ เราจะได้รับความสามารถในการให้อภัยแก่ผู้อื่นอย่างเป็นไปเองโดยธรรมชาติ

การให้อภัยคือพลังที่จะยกเลิกความโกรธ ความเกลียด ความแค้น และเพื่อให้พบกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นผู้ดีและมีใจกว้างซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณ เมื่อใดที่เราเริ่มมองเห็นว่า ด้วยการไม่ยอมให้อภัยผู้อื่นนั้น แท้จริงแล้วเรามิได้กำลังทำอันตรายแก่ผู้ใดมากไปกว่าตัวเราเอง เราเริ่มตระหนักว่าการให้อภัยมิใช่เป็นเพียงความฉลาดและใจกว้างเท่านั้น แต่ยังเป็นการปฏิบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยการให้อภัย เราจะเริ่มรู้สึกในประสาทสัมผัสอันมากมายมหาศาลแห่งความสงบและความผ่อนคลาย

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม
    กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป
    คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)