นำฝึกสมาธิ

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

นั่งบนพื้น ขัดสมาธิ หลังตรง และผ่อนคลาย ถ้านั่งบนเก้าอี้ให้วางเท้าราบ ห่างกันเล็กน้อย ถอดรองเท้า วางมือทั้งสองโดยเปิดฝ่ามือหงายขึ้นบนตัก

Affirmation for Agnya chakra

วางมือขวาบนหน้าผาก ดังภาพ แล้วอธิษฐานดังต่อไปนี้ซ้ำหลายๆ ครั้ง

“คุณแม่ ข้าพเจ้าให้อภัยทุกคน รวมทั้งให้อภัยตนเอง”

สวดมนตร์ต่อไปนี้บรรทัดละ ๓ ครั้ง

ข้าพเจ้าปล่อยวางให้แก่สติที่รู้แจ้งของข้าพเจ้า
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าปล่อยวางให้แก่การปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้า
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าปล่อยวางให้แก่หมู่คณะที่รู้แจ้ง
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ตอนนี้เริ่มฟังการนำสมาธิได้เลย
ระยะเวลา: 10:04

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)