บทเรียนฝึกสมาธิ 7

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Part 1

Class 7 | Your door to paradise (Agnya chakra)
วิดีโอบทเรียน: จักรอักนียะ

การทดลองของคุณเพื่อเข้าสู่ความมีสติโดยปราศจากความคิดรบกวนในระดับของสมอง ที่จักรอักนียะ ศูนย์พลังนี้มีการเปรียบเทียบว่าเป็นทางไปสวรรค์เพราะเหนือจักรนี้ขึ้นไปเป็นที่ตั้งของบริเวณกิ่งก้านสมองหรือจักรสหัสราระ ซึ่งรวบรวมการปฏิบัติงานภายในร่างกายทั้งหมดไว้ และเมื่อเกิดการตระหนักรู้ก็จะส่งความสุขและความสงบที่ล้ำลึกผ่านระบบประสาทโดยรวมออกมา แต่ก่อนหน้านั้น ประตูหรือทางที่จะไปสวรรค์ต้องเปิดให้แก่เรา และนั่นคือการทดลองประจำวันนี้

Part 2

Class 7 | Knowledge Tree
อ่าน: ต้นไม้แห่งความรู้

ศุนย์พลังนี้มีจำนวนของกลีบจักร ๒ กลีบ มีชื่อว่าจักรอักนียะ ตั้งอยู่ที่จุดตัดไขว้ของเส้นประสาทตาในสมอง (การสลับข้างในสมองของเส้นประสาทตา) ศูนย์พลังนี้ให้การบำรุงเลี้ยงต่อมพิทิวทารี่และต่อมไพเนียลในร่างกาย มีการแสดงออกเป็นสองสถานะที่เรียกว่าอัตตา (อีโก้) และเงื่อนไข (ซุปเปอร์อีโก้)

Part 3

Class 7 | Guided Meditations
ปฏิบัติ:นำฝึกสมาธิ

นั่งบนพื้น ขัดสมาธิ หลังตรง และผ่อนคลาย ถ้านั่งบนเก้าอี้ให้วางเท้าราบ ห่างกันเล็กน้อย ถอดรองเท้า วางมือทั้งสองโดยเปิดฝ่ามือหงายขึ้นบนตัก วางมือขวาบนหน้าผาก ดังภาพ แล้วอธิษฐานดังต่อไปนี้ซ้ำหลายๆ ครั้ง

Part 4

Class 7 | Things to do before the next class
ตรวจสอบด้วยตนเอง: สิ่งที่ต้องทำ

ผ่อนคลายตามสบายและทำตามรายการข้างล่างในช่วง ๒-๓ วันจนกว่าจะขึ้นบทเรียนต่อไป หลังจากจบทุกลำดับขั้น คุณสามารถคลิกบทที่ ๓ ที่เมนููนำทางเมื่อใดที่คุณต้องการและเริ่มด้วยส่วนแรก

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)