ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Heart chakraจักรหัวใจ

ศูนย์พลังหัวใจมีกลีบของจักร ๑๒ กลีบ ตั้งอยู่ด้านหลังของกระดูกสันอกในบริเวณไขสันหลัง ศูนย์นี้ดูแลเครือข่ายการทำงานของหัวใจของเรา ซึ่งผลิตภูมิต้านทานให้แก่เด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงอายุ ๑๒ ปี จักรหัวใจควบคุมการหายใจโดยจัดระเบียบการทำหน้าที่ของหัวใจและปอด

เมื่อกุณฑลินีทะลุผ่านศูนย์พลังนี้ เราจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกมั่นใจในตัวเอง รู้สึกปลอดภัย มีความรับผิดชอบอย่างมีศีลธรรม และมีความสมดุลทางอารมณ์ บุคคลที่พลังกุณฑลินีส่องผ่านหัวใจจะเป็นคนใจดีมีเมตตา มีความรักต่อมนุษยชาติอย่างไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน และเป็นที่รักของคนทั่วไป

ภายในจักรหัวใจเป็นที่สถิตของตัวตนที่แท้จริง ซึ่งได้แก่จิตวิญญาณหรืออาตมัน จิตวิญญาณจะแสดงคุณสมบัติเมื่อหัวใจของเราเปิดกว้าง ซึ่งเป็นจุดที่เรารู้สึกถึงความสุขที่บริสุทธิ์ของการดำรงอยู่และความหมายและจุดประสงค์ของการเกิดมาในโลกของเรา คุณสมบัติของจักรหัวใจได้แก่ความบริสุทธิ์ ความรักที่ปราศจากเงื่อนไข

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม
    กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป
    คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)