การเป็นครูของตนเอง (วอยด์)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

การเป็นครูที่แท้จริงคือ ความสามารถในการวินิจฉัยแยกแยะระหว่างความถูกต้องกับความหลอกลวง และการมีชีวิตอยู่ในความกลมกลืนกับกฎธรรมชาติ วอยด์เป็นชื่อของศูนย์กลางของความเป็นคุรุหรือครูของตัวเราเอง ขณะที่พลังกุณฑลินีให้การรู้แจ้งแก่บริเวณนี้ เราจะกลายเป็นคุรุของตนเอง

ข้อควรจำประจำบท
  • เมื่อคุณไม่ต้องการสิ่งใด คุณคือนายของตนเอง ไม่มีสิ่งใดจะมามีอำนาจเหนือคุณ ไม่ว่าจะเป็นจากภายในหรือภายนอกร่างกายของคุณ
  • หลักศีลธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคุรุรวมอยู่ที่บริเวณช่วงท้องของเรา
  • เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกถึงพลังลมเย็น นั่นคือคุณกำลังอยู่ในสัจธรรม คุณสามารถพบสัจธรรมในทุกๆ วัฒนธรรม
วิดีโอประกอบบทเรียน

กรุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)