ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

voidวอยด์

วอยด์คือศูนย์กลางของความเป็นนายหรือครูของตนเอง เมื่อพลังกุณฑาลินีให้การรู้แจ้งแก่บริเวณนี้ เราจะกลายเป็นครูของตัวเราเอง (หรือนายของตนเอง) คำว่าคุรุหมายถึงน้ำหนักหรือแรงศูนย์ถ่วงของโลก และสภาวะที่สามัญเช่นนี้คือหนึ่งในวิถีทางเบื้องต้นที่เราจะคงอยู่ในความสมดุลได้ท่ามกลางการดำรงชีวิตที่วุ่นวายสับสน

เมื่อพลังกุณฑลินีพุ่งขึ้นเต็มส่วนที่เป็นวอยด์ สติของเราจะถูกนำออกไปจากความยุ่งเหยิงและความหลอกลวง เข้าสู่จิตสำนึกของความจริงแท้ที่สูงขึ้น ในวิถีทางนี้ เราสามารถควบคุมการพัฒนาของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอิทธิพลภายนอก ในที่สุด การพิจารณาตนเองของเราจะทำให้เราได้คำตอบและกุญแจไขปัญหาในระหว่างที่คุณกำลังฝึกสมาธิ และเมื่อเราได้กลายเป็นนายของตนเองไปแล้ว เราก็สามารถมองออกว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ความจริงหรือความเท็จ

ศาสดาและคุรุที่ยิ่งใหญ่ทุกๆ ท่านที่ได้เกิดมาบนโลกเพื่อแสดงแบบอย่างสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์และให้ความรู้แห่งสัจธรรมที่สูงขึ้น ล้วนแต่มีความเกี่ยวเนื่องกับวอยด์ด้วยกันทั้งสิ้น
พวกท่านได้สอนเราถึงวิถีแห่งการดำรงชีวิตอันชอบธรรมซึ่งธำรงรักษาหลักเกณฑ์ของความประพฤติที่หลีกเลี่ยงภาวะศีลธรรมเสื่อมทราม

คุรุผู้เป็นต้นแบบ ๑๐ ท่าน (คุรุดั้งเดิม หรือ อาทิคุรุ) มีดังต่อไปนี้

ราชชนก ๕๐๐๐ ปี ก่อนคริสตศักราช เมืองมิถิลา อินเดีย

อับราฮัม ๒๐๐๐ ปี ก่อนคริสตศักราช เมโสโปเตเมีย และ ปาเลสไตน์

โมเสส ๑๒๐๐ ปี ก่อนคริสตศักราช อิยิปต์ และ ปาเลสไตน์

ซาระธูสทรา (Zarathustra) ๑๐๐๐ ปี ก่อนคริสตศักราช เปอร์เซีย

ขงจื้อ ๕๕๑-๔๗๙ ปี ก่อนคริสตศักราช จีน

เล่าจื้อ ศตวรรษที่ ๖ ก่อนคริสตศักราช จีน

โสเครติส ๔๖๙-๓๙๙ ปี ก่อนคริสตศักราช เอเธนส์ กรีก

ศาสดาพยากรณ์ โมฮัมเหม็ด ค.ศ.๕๗๐-๖๓๒ เมกกะ อารเบีย

คุรุนานัค (Guru Nanak) ค.ศ.1469-1539 ปัญจาบ อินเดีย

ศรีไสบาบาแห่งเชอร์ดิ ค.ศ.๑๘๓๘-๑๙๑๘ เชอร์ดิ อินเดีย

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม
    กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป
    คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)