การสื่อสารกับพลังอันแผ่ไพศาล (จักรวิศุทธิ)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

เริ่มจากบทเรียนนี้ เราจะทำความรู้จักศูนย์พลังหรือจักรต่างๆ ให้ทั่วถึง ศูนย์พลังที่ควรศึกษาก่อนคือจักรวิศุทธิ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณคอ เป็นศูนย์ที่ควบคุมการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่เรามีต่อผู้อื่น

ข้อควรจำประจำบท
  • ในยุคใหม่นี้ โยคะมิได้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของกลุ่ม เราต้องมีการรวมกลุ่มอย่างสามัคคี
  • อากาศหรืออีเธอร์เป็นธาตุของจักรวิศุทธิ ธาตุนี้จะช่วยให้ศูนย์พลังของคุณบริสุทธิ์และทำให้เกิดความสมดุล
  • มหาสมุทรแห่งความปีติกำลังรอคอยคุณอยู่
วิดีโอประกอบบทเรียน

กรุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)