ประสบการณ์การตื่นของพลังกุณฑลินี

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ขณะนี้เป็นเวลาของส่วนที่สำคัญที่สุดของหลักสูตร – ประสบการณ์จริงของการตื่นของพลังกุณฑลินีภายในตัวคุณ ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการตระหนักรู้ในตนเอง การรู้แจ้ง หรือการเกิดครั้งที่สอง ช่วงเวลาแห่งประสบการณ์พิเศษนี้ ท่านศรีมาตาจีจะนำสมาธิแก่คุณทีละขั้นตอน ดังนั้น ให้คุณนั่งลงอย่างสบาย ผ่อนคลาย และมีจิตใจที่เบิกบาน

ข้อควรจำประจำบท
  • การตื่นของกุณฑลินีภายในบุคคลคือการเจริญงอกงามของเมล็ดพืชซึ่งผู้อวตารที่ยิ่งใหญ่ทุกท่านได้หว่านลงไป
  • การตระหนักรู้ในตนเองคือความรู้แห่งตัวตน
  • เมื่อกุณฑลินีตื่นขึ้นมา ท่านจะชี้ประเด็นปัญหาของศูนย์พลังให้เรา
  • ให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตนเอง
วิดีโอประกอบบทเรียน

กรุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)