ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Chakrasเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตนเอง (การตื่นของกุณฑลินี)

ก่อนที่ท่านศรีมาตาจีจะเริ่มสอนฝึกสมาธิในรูปแบบของสหจะโยคะเมื่อปีค.ศ.1970 (พ.ศ.2513) การตระหนักรู้ในตนเองสำหรับคนทั่วไปเป็นเรื่องยากลำบาก คุรุคนหนึ่งจะสอนศิษย์เพียงคนเดียว ศูนย์พลังต่างๆ จะได้รับการทำความสะอาดให้บริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีการที่เคร่งครัดเป็นเวลาหลายต่อหลายปีและกุณฑลินีจะตื่นก็ต่อเมื่อจักรทั้งหมดผ่านกระบวนการทำความสะอาดอย่างสมบูรณ์แล้ว

ณ ปัจจุบัน สหจะโยคะสามารถให้การตระหนักรู้แก่ผู้คนได้อย่างเป็นกลุ่มที่ไม่จำกัดจำนวน พลังไวเบรชั่นสามารถสัมผัสรู้ได้โดยจักรมูลาธาระซึ่งเป็นผู้บอกให้กุณฑลินีรับทราบและปลุกท่านให้ตื่นขึ้นจากภาวะของการหลับ

กุณฑลินีพุ่งผ่านช่องพลังสายกลางตามแนวกระดูกสันหลัง เมื่อท่านไปถึงกระหม่อม ส่วนบนสุดของศีรษะ ซึ่งเป็นที่อยู่ของจักรสหัสราระ พลังนี้ก็จะบรรลุถึงการเชื่อมโยงกับพลังอันแผ่ไพศาลที่อยู่ในธรรมชาติ เราจึงรู้สึกว่ามีลมเย็นที่พัดเบาๆ ในฝ่ามือของเรา หรือบนศีรษะนั่นเอง

พลังกุณฑลินีหล่อเลี้ยงจักรต่างๆ ของเราที่ขาดความสมดุลและแก้ไขให้กลับคืนสู่ความถูกต้อง เมื่อจักรต่างๆ มีความสดใสสะอาดเพียงพอสำหรับให้กุณฑลินีเดินทางผ่านขึ้นไปโดยไม่มีอุปสรรค เราก็จะรู้สึกถึงความสงบและมีความสุขใจกับสติที่บริสุทธิ์ปราศจากความคิดรบกวน

พลังกุณฑลินีประกอบไปด้วยเส้นสายพลังจำนวนมาก เมื่อเรานั่งสมาธิมากขึ้น จำนวนสายพลังที่ขึ้นถึงสหัสราระจะมากขึ้นตามไปด้วย และช่องพลังกลางของเราก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมากขึ้น

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม
    กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป
    คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)