บทเรียนฝึกสมาธิ 3

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 3 | Your experiment with truth – Introduction
วิดีโอ: ประสบการณ์การตื่นของพลังกุณฑลินี

ขณะนี้เป็นเวลาของส่วนที่สำคัญที่สุดของหลักสูตร – ประสบการณ์จริงของการตื่นของพลังกุณฑลินีภายในตัวคุณ ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการตระหนักรู้ในตนเอง การรู้แจ้ง หรือการเกิดครั้งที่สอง ช่วงเวลาแห่งประสบการณ์พิเศษนี้ ท่านศรีมาตาจีจะนำสมาธิแก่คุณทีละขั้นตอน ดังนั้น ให้คุณนั่งลงอย่างสบาย ผ่อนคลาย และมีจิตใจที่เบิกบาน

Part 2

Class 3 | Knowledge Tree
เอกสาร: ต้นไม้แห่งความรู้

ก่อนที่ท่านศรีมาตาจีจะเริ่มสอนฝึกสมาธิในรูปแบบของสหจะโยคะเมื่อปีค.ศ.1970 (พ.ศ.2513) การตระหนักรู้ในตนเองสำหรับคนทั่วไปเป็นเรื่องยากลำบาก คุรุคนหนึ่งจะสอนศิษย์เพียงคนเดียว ศูนย์พลังต่างๆ จะได้รับการทำความสะอาดให้บริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีการที่เคร่งครัดเป็นเวลาหลายต่อหลายปีและกุณฑลินีจะตื่นก็ต่อเมื่อจักรทั้งหมดผ่านกระบวนการทำความสะอาดอย่างสมบูรณ์แล้ว

Part 3

Class 3 | Guided Meditations
การฝึกฝน: นำฝึกสมาธิ

คุณสามารถฝึกบทฝึกหัดเดิมได้จนกว่าจะเรียนบทต่อไป การฝึกซ้ำจะช่วยให้ประสบการณ์ของคุณมั่นคงขึ้นและให้ความแข็งแกร่งแก่กุณฑลินีของคุณเอง

Part 4

Class 3 | Things to do before the next class
การตรวจสอบด้วยตนเอง: สิ่งที่ต้องทำ

ผ่อนคลายตามสบายและทำตามรายการข้างล่างในช่วง ๒-๓ วันจนกว่าจะขึ้นบทเรียนต่อไป หลังจากจบทุกลำดับขั้น คุณสามารถคลิกบทที่ ๔ ที่เมนููนำทางเมื่อใดที่คุณต้องการและเริ่มด้วยส่วนแรก

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)