เตรียมตัวสำหรับการตื่นของพลังกุณฑลินี

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ในช่วงที่สองของหลักสูตร เราจะเตรียมตัวสำหรับประสบการณ์ที่แท้จริงและตั้งสติไปที่พลังเริ่มแรกซึ่งอยู่ในทุกๆ เซลล์ ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด พลังนี้มีชื่อว่า กุณฑลินี การปลุกพลังเริ่มแรกนี้ให้ตื่นขึ้นเป็นหลักสำคัญที่จะเข้าสมาธิได้อย่างถูกต้อง

ข้อควรจำประจำบท
  • พลังกุณฑลินีถูกปลุกให้ตื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ด้วยการฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะ
  • ศูนย์พลังต่างๆ ของมนุษย์ทุกคนมีอยู่ในระบบประสาทอัตโนมัติ
  • พลังกุณฑลินีจะนำสติของเราไปที่ตัวตนภายใน
วิดีโอประกอบบทเรียน

กรุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)