ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Kundalini Awakeningการตระหนักรู้ในตนเอง หรือการตื่นของพลังกุณฑลินี

กล่าวกันว่ามนุษย์จะมีการตระหนักรู้ในตนเองต่อเมื่อพลังกุณฑลินีภายในตัวของเขาได้ตื่นขึ้น เราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราและดำรงภาวะสมาธิได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อพลังทางจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติของแม่ซึ่งเรียกกันว่า กุณฑลินี ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและเริ่มการทำงาน

พลังกุณฑลินีสงบนิ่งในลักษณะของการนอนหลับ อยู่ที่บริเวณกระดูกรูปสามเหลี่ยมตรงกระเบนเหน็บ ปลายสุดของกระดูกสันหลัง เมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว ท่านจะพุ่งขึ้นไป ผ่านแนวกระดูกสันหลัง เป็นผลให้ศูนย์พลังหรือจักรต่างๆ ได้รับพลังหรือการหล่อเลี้ยงจากท่าน และเมื่อพลังนี้ผ่านเข้าสู่สมอง เราจะบรรลุความสงบทางจิตอย่างเป็นธรรมชาติ

๓ ช่องพลัง

ในระบบกายละเอียดของเรา มีช่องทางเดินของพลังงานอยู่ ๓ ช่อง ช่องพลังทั้งสามมีความเกี่ยวโยงกับระบบประสาทซิมพาเธติคและพาราซิมพาเธติคภายในแนวกระดูกสันหลัง ได้แก่ ช่องพลังฝั่งขวา (สีเหลือง) ช่องพลังฝั่งซ้าย (สีน้ำเงิน) และช่องพลังกลาง (สีขาว)

left channelช่องพลังฝั่งขวา (ปิงคลา นาฑี) (ida nadi)
ช่องพลังฝั่งซ้ายเป็นช่องพลังของอดีต อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการ และความรักที่มีต่อผู้อื่น ทั้งหมดนี้ไปรวมกันเป็นซุปเปอร์อีโก้ซึ่งเป็นเหมือนที่เก็บรวบรวมความทรงจำทั้งหมดของเรา ความเคยชินที่ทำให้เกิดอุปนิสัย และเงื่อนไขต่างๆ ที่เรากำหนดขึ้นมาเอง คุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของช่องพลังฝั่งซ้ายคือ ความสุขใจ อันเป็นธรรมชาติพื้นฐานของจิตวิญญาณ คุณอาจรำลึกถึงความสุขแบบนี้ได้สมัยที่คุณเป็นเด็กหรืออาจสังเกตเห็นในเด็กๆ ทั่วไป ความต้องการที่จะมีความสุขนี้ยังคงมีอยู่ภายในตัวเราอย่างเข้มแข็งเท่ากับตอนที่เรายังเป็นเด็ก แต่ความสนุกสนานร่าเริงอย่างในวัยเด็กอาจถูกสกัดกั้นไว้โดย ‘ความหมองมัว’ จากบาดแผลทางอารมณ์หรือทางร่างกาย ก่อนที่เราจะฝึกสมาธิในรูปแบบของสหจะโยคะ เราไม่มีเทคนิควิธีใดที่ได้ผลสำหรับชะล้างความเจ็บปวดและรักษาบาดแผลของเรา การฝึกสหจะโยคะช่วยให้เราขจัดความเครียดเดิมๆ พวกนั้นออกไป และเรียกความสุขสดใสเช่นเดียวกับวัยเด็กกลับมาใหม่อย่างเป็นสภาวะที่มั่นคงของชีวิต

ปัญหาของฝั่งซ้ายมีความโน้มเอียงที่จะส่งผลให้เกิดความเก็บกดหรือขาดความสมดุลทางอารมณ์ ซึ่งเราจะดีใจมากหรือเสียใจมากเกินไปอยู่ตลอดเวลา การขาดความสมดุลชนิดนี้ทำให้ยากแก่การมีวินัยในตนเองหรือการแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี ในกรณีที่มีปัญหามากที่สุด บุคคลอาจเป็นโรคเฉื่อยชาและชอบเก็บตัว เนื่องจากช่องพลังนี้ส่งผลไปที่บริเวณกะโหลกศีรษะด้วย ความกดดันที่สมองจะเกิดขึ้น วงจรนี้จะเป็นเหตุให้สุขภาพจิตแตกแยก โรคลมบ้าหมู และโรคชรา (ความเสื่อมของสมอง)

right channelช่องพลังฝั่งขวา (ปิงคลา นาฑี) (pingala nadi)
ช่องพลังฝั่งขวา (สีเหลือง) เกี่ยวข้องกับการกระทำ การวางแผน ร่างกาย และความคิด ที่ปลายทางของช่องพลังนี้คืออีโก้หรืออัตตา ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เราเห็นแก่ตัว ความรู้สึกว่าเราแยกตัวออกจากโลก ช่องพลังฝั่งขวาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช่องพระอาทิตย์ มีจุดตั้งต้นที่จักรที่สอง ขึ้นไปทางด้านขวา แล้วข้ามไปที่ขมับด้านซ้ายกลายเป็นอีโก้ที่จักรที่ ๖

ช่องพลังฝั่งขวาจัดเตรียมทางเดินสำหรับพลังของการกระทำของเรา พลังงานนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางความคิดและทางกายของเรา เมื่อมีการเรียกร้องปริมาณการใช้พลังงานที่ฝั่งนี้อย่างมากมายเกินไป ฝั่งซ้ายจะถูกทำให้อ่อนแอลง ความปรารถนาสำหรับความสุขทางจิตวิญญาณจางหายไป เมื่อฝั่งขวามีอิทธิพล บุคลิกภาพจะเปลี่ยนเป็นคนที่กระด้างและก้าวร้าว ความกดดันที่ล้นเกินจะพุ่งขึ้นไปที่ขมับข้างซ้าย และเข้าสู่อีโก้หรืออัตตา เป็นเหตุให้อัตตาพองโตเหมือนลูกโป่ง เบียดขวางในช่องพลังกลาง ระบบโดยรวมถูกเหวี่ยงออกจากสมดุล ถูกอัตตาบดบังจนมืดบอด ความรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์ลดลง ชอบตัดสินและกระทำการที่วางอำนาจหรือก้าวก่ายชีวิตของผู้อื่น ด้วยความยึดถือว่าตน “สำคัญ” และ “มีเหตุผล” การกระทำที่สุดโต่งดังกล่าวเป็นพฤติกรรมฝั่งขวาซึ่งก่อให้เกิดโรคหัวใจต่อไปได้

การฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะได้ผลดีในการขจัดการอุดตันและสามารถทำให้ศูนย์พลังและช่องพลังคืนสู่ความสมดุล ผู้ฝึกจะเริ่มต้นชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขเพราะการเปิดของจักรและพลังอันมีชีวิตชีวาของระบบที่สมดุลโดยการนั่งสมาธิและใช้กลวิธีที่เรียบง่าย คุณสามารถเรียกความสดชื่นของตนเองกลับมาพร้อมทั้งปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยการปฏิบัติตนจากภายในสู่ภายนอก

central channelช่องพลังกลาง (สุษุมนา นาฑี) (sushumna nadi)
ช่องพลังสายกลางคือทางขึ้นไปเพื่อความก้าวหน้าของจิตวิญญาณ พลังสายกลางนี้สนับสนุนการพัฒนาทางจิตวิญญาณและนำเราไป ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว สู่สติรู้ที่สูงขึ้นของสหัสราระซึ่งเป็นศูนย์พลังที่สูงทึ่สุด ช่องพลังกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทางสายกลาง จุดตั้งต้นของช่องพลังนี้อยู่ที่เดียวกับพลังกุณฑลินีและขึ้นตรงผ่านแนวกระดูกสันหลังไปยังจักรสูงสุด

เนื่องจากเป็นท่อทางเดินของระบบประสาทพาราซิมพาเธติค ช่องพลังกลางประสานกิจกรรมต่างๆ ของระบบประสาทอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เราไม่ได้มีการควบคุมอย่างรู้สึกตัวเหนือกิจกรรมเหล่านี้ อาทิ การเต้นของหัวใจ การหายใจของปอด การสร้างพลาสมาของระบบเลือด ศูนย์กลางสมองและการสื่อสาร จิตของเราสร้าง“word processing”…การปฏิบัติงานที่เหลือเชื่อเหล่านี้ –และยังมากกว่านี้- เป็นการทำงานที่ทรงพลังเหนือกว่าคอมพิวเตอร์สี่สิบล้านล้านเครื่อง

กิจกรรมต่างๆ ที่เข้ามาผ่านระบบประสาทพาราซิมพาเธติคเกิดขึ้นเองอย่างธรรมชาติโดยไม่มีการกระทำใดๆ จากตัวเรา การพุ่งขึ้นของกุณฑลินีและการทำงานของท่านรวมทั้งกิจกรรมทั้งหมดทางจิตวิญญาณก็เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนั้น คำว่า สหจะ หรือ สหัช จึงได้รับการขนานนามสำหรับการฝึกสมาธินี้ เนื่องจากสหจะหรือสหัชแปลว่าการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ความเกี่ยวข้องของระบบประสาทพาราซิมพาเธติคกับทางสายกลางคือการพุ่งขึ้นของกุณฑลินีอยู่เหนือความมาดหมายและการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิง

เมื่อใดที่กุณฑลินีได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นและเดินทางผ่านช่องพลังกลางนี้จนทะลุเหนือศีรษะแล้ว เราจะสามารถรู้สึกถึงแกแล็กซี่ภายในอันมหึมาของระบบกายละเอียดของเรา “การรู้แจ้ง”แรกเริ่มหรือการตระหนักรู้นี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเท่านั้น

พลังกุณฑลินี

elgrecosกุณฑลินีคือพลังดั้งเดิม แหล่งกำเนิดของพลังงานทั้งหมด เป็นพลังงานแห่งชีวิตที่รู้งานเป็นอย่างดี ก่อนที่เราจะมีการตระหนักรู้ พลังกุณฑลินีนอนหลับสงบนิ่งอยู่ในบริเวณกระดูกรูปสามเหลี่ยมที่ฐานของกระดูกสันหลัง พลังนี้เป็นพลังที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ไม่มีราคีใดๆ และไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้ด่างพร้อยหรือมัวหมองได้

พลังกุณฑลินีเดินทางต้านแรงโน้มถ่วงของโลก ท่านพุ่งขึ้นโดยตนเอง เช่นเดียวกับเปลวไฟ พลังนี้ทำความบริสุทธิ์ เผาผลาญ และชะล้างทุกสิ่งที่ไร้สาระ (หมายถึงสิ่งที่ชักจูงเราให้ออกห่างจากความเป็นจิตวิญญาณ เช่น ความคิด ความต้องการ ความรู้สึกต่างๆ) พลังกุณฑลินีไม่ซึมซับสิ่งที่บกพร่อง แต่จะกำจัดออกไป ซึ่งทำให้บางครั้งเรารู้สึกถึงความร้อนในฝ่ามือของเราขณะฝึกสมาธิ

มีสัญลักษณ์โบราณของพลังกุณฑลินีอยู่มากมาย รวมทั้งงู และแม่น้ำแห่งสวรรค์ การเริ่มต้นของยุค อควาเรียส (Aquarius) ผู้หญิงถือคนโท เป็นสัญลักษณ์ของพลังนี้

ท่านให้แรงกระตุ้นแก่ผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณที่จะค้นหาบางสิ่งที่สูงขึ้นไปอีก

ท่านให้พลังของความต้องการที่บริสุทธิ์- พลังที่จะพัฒนาและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ.

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม
    กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป
    คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)