บทเรียนฝึกสมาธิ 2

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 2 | Prepare yourself for Kundalini awakening
วิดีโอบทเรียน: เตรียมตัวสำหรับการตื่นของพลังกุณฑลินี

ในช่วงที่สองของหลักสูตร เราจะเตรียมตัวสำหรับประสบการณ์ที่แท้จริงและตั้งสติไปที่พลังเริ่มแรกซึ่งอยู่ในทุกๆ เซลล์ ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด พลังนี้มีชื่อว่า กุณฑลินี การปลุกพลังเริ่มแรกนี้ให้ตื่นขึ้นเป็นหลักสำคัญที่จะเข้าสมาธิได้อย่างถูกต้อง ข้อควรจำประจำบท

Part 2

Class 2 | Knowledge Tree
อ่าน: ต้นไม้แห่งความรู้

กล่าวกันว่ามนุษย์จะมีการตระหนักรู้ในตนเองต่อเมื่อพลังกุณฑลินีภายในตัวของเขาได้ตื่นขึ้น เราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราและดำรงภาวะสมาธิได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อพลังทางจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติของแม่ซึ่งเรียกกันว่า กุณฑลินี ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและเริ่มการทำงาน

Part 3

Class 2 | Guided Meditations
ปฏิบัติ: นำฝึกสมาธิ

การชำระล้างช่องพลังฝั่งขวา ยกมือซ้ายขึ้นเหนือไหล่ หันฝ่ามือไปด้านหลัง ปลายนิ้วชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า ดังรูปที่แสดง วางมือขวาที่ตัก หงายฝ่ามือขึ้น ประมาณสองนาที ตั้งสติที่มือข้างขวา และดูว่าคุณรู้สึกเย็นหรืออุ่นในมือขวาหรือไม่

Part 4

Class 2 | Things to do before the next class
ตรวจสอบด้วยตนเอง: สิ่งที่ต้องทำ

ผ่อนคลายตามสบายและทำตามรายการข้างล่างในช่วง ๒-๓ วันจนกว่าจะขึ้นบทเรียนต่อไป หลังจากจบทุกลำดับขั้น คุณสามารถคลิกบทที่ ๓ ที่เมนููนำทางเมื่อใดที่คุณต้องการและเริ่มด้วยส่วนแรก

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)