ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

self-realizationหลังจากการตระหนักรู้ในตนเอง

การตระหนักรู้ในตนเองเกิดขึ้นเมื่อกุณฑลินีได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นในระบบกายละเอียดของคุณ พลังนี้จะพุ่งขึ้นไปยังศูนย์พลังที่สูงสุดในร่างกาย ได้แก่ จักรสหัสราระ คุณจะได้รับความรู้สึกว่าพลังกุณฑลินีได้ขึ้นมาแล้วโดยมีลมเย็นพัดอย่างอ่อนโยนที่ฝ่ามือหรือบนศีรษะของคุณ

ณจะรู้สึกถึงผลของประสบการณ์นี้อย่างแน่นอนในระยะต่อมา อาจเป็นสองสามวันหรือเป็นสัปดาห์ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ ประสบการณ์เบื้องแรกนี้สามารถเพิ่มพูนและเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยการฝึกสมาธิและใช้เวลาเล็กน้อยในแต่ละวันทำความสะอาดให้แก่ระบบกายละเอียดของคุณเพื่อว่ากุณฑลินีจะสามารถไหลผ่านได้อย่างอิสระมากขึ้น

โปรดติดตามเราในหลักสูตรออนไลน์ต่อไป

ฝึกสมาธิอย่างถูกต้องหรือไม่

สมาธิที่แท้จริงคือการหยุดคิดอย่างมีสติ สมองของเราสงบแต่เรามีการรับรู้สภาวะแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายของสหจะคือการเข้าสู่ภาวะอย่างลึกของการมีสติโดยปราศจากความคิดรบกวน เรากระทำโดยการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ – ให้โอกาสแก่พลังกุณฑลินีที่จะเพิ่มปริมาณการขึ้นสู่ศูนย์พลังต่างๆ ขณะที่เราฝึกสมาธิ กุณฑลินีของเราจะเริ่มทำความสะอาดศูนย์พลังให้เรา เงื่อนไขต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นภยในตนเอง ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ทำให้เราเครียดและ เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย จะค่อยๆ หมดไป ผลก็คือเราจะรู้สึกสงบลงและมีความสมดุลในการดำเนินชีวิตประจำวัน

รู้สึกอย่างไร

ขณะที่เราฝึกสมาธิ เราค่อยๆ ตั้งสติรู้แห่งพลังไวเบรชั่นของเราขึ้นมา นั่นคือ เราจะรู้สึกถึงพลังบนมือ รอบๆ กายและรู้สึกที่ปลายนิ้ว อาจจะเป็นความรู้สึกซ่าๆ ร้อน หรือเจ็บ และบางครั้งอาจรู้สึกภายในร่างกาย ดดยการถอดรหัสเหล่านี้ เราจะเรียนรู้ว่าศูนย์พลังหรือจักรของเราที่จุดใดต้องการความเอาใจใส่

การฝึกที่สม่ำเสมอช่วงสั้นๆ ได้ผลดีที่สุด

เพื่อที่จะเติบโตในจิตสำนึกการรับรู้อย่างใหม่ เราจำเป็นที่จะต้องฝึกสมาธิทุกวันตามหลักการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นกิจวัตร เริ่มด้วยการพึงใจกับความสงบและความนิ่ง เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐-๑๕ นาทีในแต่ละวัน โดยผ่านการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถก้าวหน้าและพัฒนาสติรู้ที่ละเอียดภายใน และอนุญาตให้เราหลุดพ้นไปสู่ผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างได้

และผลประโยชน์ต่างๆ จะค่อยๆ กลายมาเป็นชีวิตของคุณ

เมื่อคุณฝึกสมาธิเป็นประจำ คุณได้พบเกือบจะในทันทีว่าคุณกำลังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและอยู่ในความสงบ ความสุขเริ่มกลับคืนมาในชีวิต ในสัปดาห์แรกๆ นั้นเองที่คุณฝีกสมาธิทุกวันคุณก็เริ่มรู้สึกถึงประสาทสัมผัสหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบนฝ่ามือ ตามร่างกาย ที่ศูนย์พลัง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ถึงการรับรู้ที่ก้าวหน้าของกายละเอียดภายใน คุณอาจจะสังเกตด้วยว่าการปฏิบัติตัวของคุณมีความสงบมากขึ้น

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม
    กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป
    คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)