สวัสดี

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ขอแสดงความยินดี คุณเรียนจบ ๑๐ บทของหลักสูตรสมาธิออนไลน์ของเราแล้ว หลักสูตร ๑๐ บทนี้เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น -ซึ่งสหจะโยคะนั้นเป็นมหาสมุทรอันไพศาลแห่งจิตวิญญาณ-ความรู้ที่เป็นแรงบันดาลใจ สมาธิของสหจะโยคะเป็นปรากฏการณ์แบบกลุ่ม และการนั่งสมาธิรวมกับสหจะโยคีกลุ่มใหญ่ที่มีการตระหนักรู้อย่างมั่นคงจะเปิดมิติอื่นและช่วยให้ประสบการณ์ของคุณมีความสมบูรณ์

  • เรายินดีที่ได้ประกาศเปิดตัวห้องนั่งสมาธิ ห้องนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ฝึกฝนการทำสมาธิที่บ้าน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลังจากศึกษาบทเรียนของเราครบแล้ว เรามีการเพิ่มเติมการนำสมาธิใหม่ๆที่นี่ อย่างบ่อยครั้ง

    ห้องนี้สามารถเข้าชมได้เม่ื่อท่านลงชื่อเข้าใช้
    http://www.onlinemeditation.org/meditation-room

  • ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่มฝึกสมาธิใกล้บ้าน กรุณาคลิกที่นี่
    http://www.freemeditation.com/meditation-classes/

ด้วยปรารถนาดีจากทีม OnlineMeditation.org

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)