รับประสบการณ์การตื่นของกุณฑลินีอีกครั้ง

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ในบทสุดท้ายของหลักสูตร คุณจะได้รับประสบการณ์การตื่นของกุณฑลินีอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณฝึกตามไป คุณจะได้รับความรู้สึกถึงพลังลมเย็นอย่างหนักแน่นมากขึ้นกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา

ข้อควรจำประจำบท
  • ให้อภัยตนเอง ให้อภัยผู้อื่น และอย่ายึดติดกับความรู้สึกผิด
  • กุณฑลินีเป็นพลังที่ให้การทำนุบำรุงศูนย์พลังต่างๆ ที่ขาดสมดุลและช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง
  • เรารู้สึกถึงพลังของกุณฑลินีได้จากลมเย็นที่เกิดขึ้นในฝ่ามือและบนศีรษะ
วิดีโอประกอบบทเรียน

กรุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)