บทเรียนฝึกสมาธิ 10

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Part 1

Conclusion | Experience once more your Kundalini awakening
วิดีโอบทเรียน: รับประสบการณ์การตื่นของกุณฑลินีอีกครั้ง

ในบทสุดท้ายของหลักสูตร คุณจะได้รับประสบการณ์การตื่นของกุณฑลินีอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณฝึกตามไป คุณจะได้รับความรู้สึกถึงพลังลมเย็นอย่างหนักแน่นมากขึ้นกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา

Part 2

Conclusion | Knowledge Tree
อ่าน: ต้นไม้แห่งความรู้

เพื่อที่จะเติบโตในจิตสำนึกการรับรู้อย่างใหม่ เราจำเป็นที่จะต้องฝึกสมาธิทุกวันตามหลักการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นกิจวัตร เริ่มด้วยการพึงใจกับความสงบและความนิ่ง เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐-๑๕ นาทีในแต่ละวัน โดยผ่านการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถก้าวหน้าและพัฒนาสติรู้ที่ละเอียดภายใน และอนุญาตให้เราหลุดพ้นไปสู่ผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างได้

Part 3

Conclusion | Guided Meditations
ปฏิบัติ: นำฝึกสมาธิ

ในการนำฝึกสมาธิสุดท้ายของหลักสูตร เราขอแนะนำกลวิธีที่ธรรมดามากแต่ได้ผลดีให้แก่คุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เสริมการฝึกสมาธิประจำวันของคุณได้อย่างง่ายๆ เทคนิคนี้เรียกว่าฟุตโซค (foot soaking) คือ การแช่เท้าในน้ำเกลือ การแช่เท้าเป็นเทคนิคของการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ วางเท้าของคุณลงในอ่างขนาดเล็ก (หรือฟุตสปา) ใส่น้ำอุ่นหรือน้ำเย็น เป็นการผ่อนคลายหลังการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยตลอดวัน ควรทำในตอนค่ำจะดีที่สุด

Part 4

Good bye
ลาก่อน

ขอแสดงความยินดี คุณเรียนจบ ๑๐ บทของหลักสูตรสมาธิออนไลน์ของเราแล้ว หลักสูตร ๑๐ บทนี้เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น -ซึ่งสหจะโยคะนั้นเป็นมหาสมุทรอันไพศาลแห่งจิตวิญญาณ-ความรู้ที่เป็นแรงบันดาลใจ สมาธิของสหจะโยคะเป็นปรากฏการณ์แบบกลุ่ม และการนั่งสมาธิรวมกับสหจะโยคีกลุ่มใหญ่ที่มีการตระหนักรู้อย่างมั่นคงจะเปิดมิติอื่นและช่วยให้ประสบการณ์ของคุณมีความสมบูรณ์

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)