การทดลองความจริงด้วยตัวของคุณเอง– บทนำ

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ในตอนแรกของหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อทั่วไป พร้อมทั้งการแนะนำถึงระบบกายละเอียดของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์พลังหรือจักรต่างๆ และพลังงานทางจิตวิญญาณ ที่มีชื่อว่า พลังกุณฑลินี การทดลองความจริงของคุณเริ่มขึ้น ณ ที่นี้

ข้อควรจำประจำบท
  • ค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวคุณ และรากฐานของคุณเอง
  • ตัวตนภายในของคุณมีพลังที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความคิด ความโกรธ ความรู้สึกผิด ความโลภ ความวิตกกังวล และความกลัว
  • พลังกุณฑลินีแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่ผสมผสาน สงบสันติ ความรักและความสุข เป็นพลังที่ทำให้มนุษย์เกิดการรู้แจ้ง
วิดีโอประกอบบทเรียน

กรุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)