ต้นไม้แห่งความรู้

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ระบบกายละเอียด ระบบกายละเอียดของมนุษย์เป็นระบบที่ประณีตละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ประกอบขึ้นด้วยช่องพลังนับพันๆ ช่องที่เป็นทางผ่านสำหรับพลังงานไปตามร่างกาย ศูนย์รวมของพลังงานในระบบกายละเอียดเรียกว่า จักร ซึ่งแปลว่า วงล้อ ในภาษาสันสกฤต หรือเรียกว่าศูนย์พลัง ระบบทั้งหมดโดยรวมมีการควบคุมโดยช่องพลังแรกเริ่มในแนวดิ่ง ๓ สามช่องพลัง และจักรต่างๆ ที่เป็นหลักสำคัญ ๗ จักร จักรต่างๆ revised-chakra-chart จักรที่สำคัญทั้งเจ็ดในระบบกายละเอียดของเรา ทำหน้าที่รับผิดชอบแก่สุขภาพอันดีทั้งทางร่างกาย ทางอารมณ์ และจิตวิญญาณของเรา มีชื่อเรียกดังต่อไปนี้ 1. จักรมูลาธาระ (จักรที่เป็นราก) 2. จักราสวาธิษฐาน 3. จักรนาภี 4. จักรอนาหตะ (จักรหัวใจ) 5. จักรวิศุทธิ 6. จักรอักนียะ 7. จักรสหัสราระ (จักรมงกุฎ) เมื่อพลังกุณฑาลินีได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้น ท่านจะเริ่มทำความสะอาดจักรต่างๆ และให้การรู้แจ้ง โดยเหตุนั้น คุณสมบัติต่างๆ ของจักรเหล่านี้จะตั้งต้นปรากฏออกมาในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา สร้างความสมดุลและบูรณภาพภายในตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ ในแผนภูมิ จะเห็นศูนย์พลังหรือจักรเป็นรูปวงกลมมีสีสันต่างกัน เรียงขึ้นไปตามแนวกระดูกสันหลัง การรับรู้ถึงศูนย์พลังต่างๆ นี้จัดเตรียมให้เราเห็นภาพของตัวเองอย่างชัดแจ้ง เราจะไม่ ”คิด” ว่าเรามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เรามีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะรู้สึกถึงต้นเหตุแห่งปัญหาของเรา บนปลายนิ้วของเราเอง เราจะมีความสามารถอย่างสูงที่จะให้เหตุผลต่อประสบการณ์ของเราเพื่อพิสูจน์การกระทำของเราผ่านพลังของจิต จากความรู้สึกถึงพลังไวเบรชั่นซึ่งเราได้รับมาจากการฝึกสมาธิในแบบของสหจะโยคะ เราสามารถที่จะวัดสภาวะภายในของเราได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างมากมาย ในระยะสั้นๆ เราเริ่มที่จะ “รู้จักตนเอง“ chakras on handคุณจะพบว่าน่าทึ่งมากที่ปัญหาทุกอย่างที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นทางกาย จิต อารมณ์ หรือจิตวิญญาณสามารถเกี่ยวโยงไปยังสิ่งที่มารบกวน ซึ่งเรียกว่า “การอุดตัน” ในศูนย์พลังเหล่านี้ได้ ในรูปด้านขวาคุณจะเห็นว่าสีที่แสดงบนมือกับสีที่แสดงบนจักรมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ ตัวอย่างเช่น นิ้วหัวแม่มือมีสีเหลืองและเป็นสีเดียวกันกับศูนย์พลังที่สองซึ่งอยู่ตอนล่างของวงกลมสีเขียวในแผนภูมิระบบกายละเอียด ยิ่งกว่านั้น ถ้าเราสามารถที่จะทำความสะอาดศูนย์พลังเหล่านี้ หรือเรียกว่า “การทำให้บริสุทธิ์” เราจะสามารถรักษาศูนย์พลังให้คืนกลับมาเป็นปกติได้อย่างแท้จริง มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่อธิบายถึงการทดลองที่พิสูจน์ว่าการฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้วิธีการนี้ พลังกุณฑลินี กุณฑลินีในแผนภูมิคือเส้นที่ขดเป็นวงอยู่ที่บริเวณระหว่างศูนย์พลังสีแดงกับสีเหลือง บ่งบอกถึงสถานะอันมีศักยภาพ พลังนี้ มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่จะนิ่งสงบในภาวะหลับ จนกว่าจะได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้น ซึ่งทันที่ที่ท่านตื่น ท่านก็จะเดินทางผ่านศูนย์พลังต่างๆ ทุกศูนย์ขึ้นไปจนทะลุกระหม่อมบนศีรษะของเรา บริเวณที่เป็นกระหม่อมซึ่งเรียกว่า Fontanel นี้ น่าสนใจที่ว่ามีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า “น้ำพุเล็กๆ” เมื่อกุณฑาลินีตื่นขึ้นและเดินทางผ่านศูนย์พลังต่างๆ จนทะลุกระหม่อม บุคคลจะบรรลุภาวะแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป
  • ฉันได้อ่านข้อมูลตามรายการข้างต้นหมดแล้ว แต่ยังมีคำถาม กรุณาตรวจซัพพอร์ทฟอรั่มก่อน คุณสามารถส่งคำถามมาบนฟอรั่มหรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกับเราได้
  • ฉันทำตามได้แล้ว ต้องการฝึกขั้นต่อไป คลิกที่นี่เพื่อไปที่การนำสมาธิ

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)