นำฝึกสมาธิ

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

นั่งบนพื้น ขัดสมาธิ หลังตรง และผ่อนคลาย ถ้านั่งบนเก้าอี้ให้วางเท้าราบ ห่างกันเล็กน้อย ถอดรองเท้า วางมือทั้งสองโดยเปิดฝ่ามือหงายขึ้นบนตัก

วิธีการต่อไปนี้เป็นหลักการปฏิบัติพื้นฐานที่จะเข้าสู่ภาวะของสมาธิซึ่งเรียกว่าการมีสติโดยปราศจากความคิดใดๆ รบกวน หรือ จิตว่าง วิธีการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการฝึกจิตและการดำรงสติให้อยู่เหนือจิต

checking vibrationsหายใจเข้าลึก กลั้นไว้ นับหนึ่ง สอง แล้วผ่อนลมหายใจออก ไม่รีบร้อน ทำอย่างสบายๆ ๗ รอบ ขณะที่กำลังหายใจนี้ตั้งสติของคุณเฉพาะที่การหายใจ –

หลังจากนั้น ยกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ คว่ำฝ่ามือ สูงขึ้นไปราว ๒-๓ นิ้ว หรือ ๓-๔ ซม. สังเกตว่าคุณรู้สึกมีลมเย็นหรืออุ่นที่ฝ่ามือหรือไม่ เปลี่ยนเป็นมืออีกข้างหนึ่ง ทดลองแบบเดียวกันด้วยฝ่ามือข้างซ้ายของคุณ

ตั้งสติที่กระหม่อม ลองหยุดความคิดใดๆ ๒-๓ นาที สำหรับบางคนอาจทำได้ยาก แต่ให้อดทน อย่าคิดต่อ แต่เฝ้าระวังความคิดไว้ให้ดี สักครู่หนึ่งคุณจะเห็นว่าคุณไม่มีความคิดเข้ามารบกวนแล้ว

ตอนนี้เริ่มฟังการนำสมาธิได้เลย
ระยะเวลา: 8:52

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)