บทเรียนฝึกสมาธิ 1

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 1 | Your experiment with truth – Introduction
วิดีโอบทเรียน: การทดลองความจริงด้วยตัวของคุณเอง– บทนำ

ในตอนแรกของหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อทั่วไป พร้อมทั้งการแนะนำถึงระบบกายละเอียดของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์พลังหรือจักรต่างๆ และพลังงานทางจิตวิญญาณ ที่มีชื่อว่า พลังกุณฑลินี การทดลองความจริงของคุณเริ่มขึ้น ณ ที่นี้

Part 2

Class 1 | Knowledge Tree
อ่าน: ต้นไม้แห่งความรู้

ระบบกายละเอียดของมนุษย์เป็นระบบที่ประณีตละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ประกอบขึ้นด้วยช่องพลังนับพันๆ ช่องที่เป็นทางผ่านสำหรับพลังงานไปตามร่างกาย ศูนย์รวมของพลังงานในระบบกายละเอียดเรียกว่า จักร ซึ่งแปลว่า วงล้อ ในภาษาสันสกฤต หรือเรียกว่าศูนย์พลัง

Part 3

Class 1 | Guided Meditations
ปฏิบัติ: นำฝึกสมาธิ

หลังจากนั้น ยกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ คว่ำฝ่ามือ สูงขึ้นไปราว ๒-๓ นิ้ว หรือ ๓-๔ ซม. สังเกตว่าคุณรู้สึกมีลมเย็นหรืออุ่นที่ฝ่ามือหรือไม่ เปลี่ยนเป็นมืออีกข้างหนึ่ง ทดลองแบบเดียวกันด้วยฝ่ามือข้างซ้ายของคุณ ตั้งสติที่กระหม่อม ลองหยุดความคิดใดๆ ๒-๓ นาที สำหรับบางคนอาจทำได้ยาก แต่ให้อดทน อย่าคิดต่อ แต่เฝ้าระวังความคิดไว้ให้ดี สักครู่หนึ่งคุณจะเห็นว่าคุณไม่มีความคิดเข้ามารบกวนแล้ว

Part 4

Class 1 | Things to do before the next class
ตรวจสอบด้วยตนเอง:สิ่งที่ต้องทำ

ผ่อนคลายตามสบายและทำตามรายการข้างล่างในช่วง ๒-๓ วันจนกว่าจะขึ้นบทเรียนต่อไป หลังจากจบทุกลำดับขั้น คุณสามารถคลิกบทที่ ๒ ที่เมนููนำทางเมื่อใดที่คุณต้องการและเริ่มด้วยส่วนแรก

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)