คำศัพท์

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

รายการอธิบายศัพท์เฉพาะ

กรรม

ผลที่ตามมาของการกระทำในอดีต

การรู้แจ้ง หรือ การตระหนักรู้ในตนเอง

การรู้แจ้ง คือกระบวนการที่เรียบง่ายและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติปราศจากความพยายามในการปลุกพลังที่เปรียบประดุจแม่ของเรา ซึ่งสถิตอยู่ในกระดูกรูปสามเหลี่ยมที่กระเบนเหน็บ มีชื่อว่าพลังกุณฑลินี ให้ตื่นขึ้นมาในตัวเรา ทำให้เกิดการรู้แจ้ง หรือการตระหนักรู้ในตนเอง

กุณฑลินี

พลังแห่งความเป็นแม่ที่อยู่ในภาวะของการหลับ สถิตอย่างสงบนิ่งในกระดูกรูปสามเหลี่ยมที่กระเบนเหน็บ เมื่อเราได้รับการตระหนักรู้ในตนเอง พลังนี้จึงตื่นขึ้นเพื่อเชื่อมต่อเราเข้ากับพลังศักดิ์สิทธิ์ และเริ่มต้นทำงานอันว่าด้วยการชำระล้างศูนย์พลังของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ พร้อมทั้งสร้างความสมดุลแก่ศูนย์พลังทั้งหมด

คุรุ

ผู้เชี่ยวชาญ ครูอาจารย์ที่มีการตระหนักรู้

จักร จักระ หรือจักรา

ศูนย์ของพลังงานภายในร่างกาย ตั้งอยู่ตามจุดที่เป็นเครือข่ายเส้นประสาทหลัก จักระคือวงล้อของพลังงานตามความหมายของคำนี้ในภาษาสันสกฤต จักระที่สำคัญมีเจ็ดแห่งในระบบกายละเอียดของเรา ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสภาวะต่างๆ ของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ เมื่อใดที่มีการรู้แจ้ง (ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากได้รับการตระหนักรู้) จักระเหล่านี้จะเริ่มกระจายพลังแสดงคุณสมบัติพิเศษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวเราออกมา นี่คือความหมายที่แท้จริงที่ว่ามนุษย์เกิดมาบนโลกในภาพลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากจักรใดจักรหนึ่งหรือหลายจักรขาดความสมดุลจะก่อปัญหาทางกาย จิตและอารมณ์

จิตวิญญาณ

จิตวิญญาณคือการสะท้อนคุณสมบัติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ภายในตัวเรา วัตถุประสงค์ของสมาธิในวิถีของสหจะโยคะคือการไปสู่ตัวตนทางจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์พร้อม ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริง การตื่นขึ้นของกุณฑลินีทำให้เราสามารถเข้าใจและรู้สึกสัมผัสจิตวิญญาณในสติของเรา แล้วเราจึงสามารถดำเนินชีวิตและกระทำการต่างๆอย่างกลมกลืนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จิตใต้สำนึก

บริเวณพื้นที่ของช่องพลังฝั่งซ้าย( อิฑานาที) และเป็นซุปเปอร์อีโก้หรือการสร้างเงื่อนไขของเรา

จิตเหนือสำนึก

บริเวณพื้นที่ของช่องพลังฝั่งขวา ( ปิงคลานาที) และเป็นอีโก้ หรืออัตตา-การยึดถือตัวเองเป็นใหญ่

ไจตันยะ

พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังของชีวิต

ต้นไม้แห่งชีวิต

กายละเอียดส่วนที่เป็นพลังงานพร้อมด้วยศูนย์พลังหรือจักรทั้งเจ็ด

ตัวตน

การสะท้อนคุณสมบัติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์ จิตวิญญาณ

ธรรม

ความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม ศาสนา

นาฑี

ช่องทางเดินของพลังงานในระบบกายละเอียด

บริเวณกระหม่อมอ่อนของทารก

ลักษณะทางกายวิภาคอย่างหนึ่งบนกะโหลกศีรษะของทารก กระหม่อมอ่อนนี้เป็นตำแหน่งที่อ่อนนุ่มบนศีรษะของทารก ซึ่งช่วยทำให้ในระหว่างการคลอด กระดูกทรงโค้งของกะโหลกสามารถที่จะหุ้มเข้าหากันเพื่อลดขนาดของศีรษะลงจนศีรษะของทารกผ่านช่องคลอดออกมาได้ เมื่อคุณได้รับการตระหนักรู้ในตนเอง พลังกุณฑลินีจะพุ่งขึ้นมาและเจาะทะลุบริเวณกระดูกของกระหม่อมอ่อนนี้ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาสันสกฤตว่า พรหมรันธระ

บริเวณรยางค์ (limbic) ของสมอง

บริเวณส่วนที่เป็นรยางค์-เส้นแตกแขนงของสมองคือชุดของโครงสร้างสมองรวมทั้งส่วนนูนของเปลือกสมองของพื้นข้างสมองและเปลือกของรยางค์ ส่วนของสมองบริเวณนี้ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่หลากหลาย รวมไปถึง อารมณ์ พฤติกรรม ความทรงจำระยะยาว และการสูดกลิ่น คำว่า”limbic”(รยางค์) มาจากคำในภาษาละตินว่า limbus แปลอย่างกว้างๆ ว่า ริม ขอบ หรือเข็มขัด รยางค์ของสมองนี้ตั้งอยู่ระหว่างจักรอักนียะและกระหม่อมอ่อนส่วนบนของศีรษะ ซึ่งกุณฑลินีจะเข้าไปในบริเวณนี้ด้วย เมื่อท่านผ่านทะลุจักรที่ ๖ ( จักรอักนียะ )

ปิงคลา-นาฑี

ช่องพระอาทิตย์ ฝั่งขวา ทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทางกาย ความคิด และอนาคต

พรหมรันธระ

บริเวณกระหม่อม ส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนบนศีรษะส่วนหน้าของทารก

มายา

สิ่งที่ลวงตา

โยคะ

การรวมเป็นหนึ่งกับพลังศักดิ์สิทธิ์

ระบบกายละเอียด

ระบบกายละเอียดของมนุษย์ เป็นระบบที่ซับซ้อนอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยช่องทางเดินของพลังหลายพันช่องที่นำพาพลังงานไปตลอดทั่วร่างกาย จุดที่มีพลังงานรวมกันอยู่อย่างเข้มข้นในระบบกายละเอียดเรียกว่าศูนย์พลัง หรือ จักร (หมายถึงวงล้อในภาษาสันสกฤต) ระบบโดยรวมถูกควบคุมโดยช่องพลังที่สำคัญสามช่องตามแนวดิ่งของร่างกายและจักรที่เป็นหลักสำคัญเจ็ดจักร ระบบกายละเอียดของเราจะถูกกระตุ้นให้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบเฉพาะเมื่อกุณฑลินีตื่นขึ้นแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดการทำความสะอาดและปรับความสมดุลให้กับระบบโดยรวม และให้การรู้แจ้งแก่คุณสมบัติที่บริสุทธิ์ของจักรภายในตัวเรา

ระบบซิมพาเธติค

ส่วนของระบบประสาทที่ควบคุมการกระทำ voluntary

วิราฏะ

ผู้ปรากฏเริ่มแรกที่ยิ่งใหญ่ กายแห่งจักรวาล

ไวเบรชั่น

เมื่อใดที่กุณฑลินีได้รับการปลุกให้ตื่น เราจะสามารถรู้สึกถึงพลังไวเบรชั่นบนฝ่ามือทั้งสอง ในร่างกาย และบนศีรษะ สรรพสิ่งในโลกล้วนมีพลังแผ่ออกมา แต่ความสามารถที่จะรับรู้พลังจะเป็นไปได้ต่อเมื่อกุณฑลินีตื่นขึ้นแล้วเท่านั้น บุคคลใดหรือวัตถุสิ่งของใดๆ ที่แผ่พลังความเย็นสบายแบบสดชื่น (ไม่ถึงกับหนาวเย็น) หมายถึงความสมดุลและ ‘ศักดิ์สิทธิ์’ ส่วนพลังที่แผ่ออกมาเป็นความร้อนหรือรู้สึกซ่าๆ คัน คล้ายหนามแทง แสดงถึงความไม่สมดุลหรือขาดความกลมกลืนกับจิตวิญญาณ

ศูนย์พลังช่องกลาง

ช่องพลังแห่งวิวัฒนาการและการเผยแผ่สัจธรรม (ของ’ ทางสายตรง’) – ภาษาสันสกฤตเรียกว่า สุษุมนานาฑี

สติ

สติเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากภายในตัวเรา สติมักถูกทำให้เสื่อมประโยชน์โดยการมุ่งเน้นมากเกินไปในด้านความคิดที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดทางวิชาการต่างๆของเรา ดังนั้นสติจะต้องได้รับการทำให้ปลอดโปร่งแน่วนิ่ง และบำบัดให้คืนสู่ความบริสุทธิ์ ซึ่งจะกระทำได้โดยอาศัยกระบวนการตามธรรมชาติของพลังกุณฑลินี

สหจะ หรือ สหัช

การเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยกำเนิด

สุษุมนา นาฑี

ช่องพลังกลางแห่งวิวัฒนาการและการเผยแผ่สัจธรรม (ของ ‘ทางสายตรง’)

อัตตา

เป็นส่วนของจิตที่ทำให้แสดงออกและสร้างบุคลิกการแยกตัวของแต่ละคน ความรู้สึกที่ให้ความสำคัญแก่ตนเอง – ‘ฉัน’

อาทิคุรุ

ผู้เป็นครูทางจิตวิญญาณที่ให้คำสั่งสอนแต่ดั้งเดิม

อิฑา-นาฑี

ช่องพลังพระจันทร์ ฝั่งซ้าย ควบคุมอารมณ์และอดีต

โอม

เสียงแรกที่เกิดขึ้นในจักรวาล

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)