Aukščiausias energetinis centras (Sahasrara čakra)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Aukščiausias energetinis centras yra viena iš svarbiausių čakrų Jūsų subtiliojoje sistemoje. Kai Kundalini pakyla ir persmelkia šį centrą, jis pabudina visus nervus, tokiu būdu nušvinta visi nerviniai centrai, o tokį žmogų vadiname nušvitusiu. Tada Kundalini persmelkia momenėlio sritį ir atveria vartus į kosmosą, tai mes pajuntame kaip vėsų vėjelį virš galvos.

Pamokos aspektai
  • Sahasrara integruoja visas čakras
  • Jūsų viduje yra energija, kuri jums padės nugalėti mintis, pyktį, kaltės jausmą, pavydą, nerimą ir baimę
  • Kundalini pasireiškia kaip harmonijos, ramybės, meilės ir džiaugsmo jausmai. Tai energija, kuri nušviečia žmoniją
Vaizdinė pamoka

Palaukite, kol kraunamas vaizdo įrašas.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)