Žinių Medis

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Sahasrara chakraSahasrara čakra

Šis tūkstančio lapelių centras, žinomas kaip Sahasrara čakra, yra svarbiausias centras, esantis smegenų limbinėje srityje. Tūkstantis nervinių galūnių sueina į limbinę sritį, skersiniame pjūvyje galima pamatyti šiuos nervus įstabiai susipynusius į struktūrą, kuri panaši į tūkstantalapio lotoso vainiklapį.

Aukščiausias energetinis centras yra viena iš svarbiausių čakrų Jūsų subtiliojoje sistemoje. Kai Kundalini pakyla ir persmelkia šį centrą, jis pabudina visus nervus, tokiu būdu nušvinta visi nerviniai centrai ir tokį žmogų vadiname nušvitusiu. Tada Kundalini persmelkia momenėlio sritį ir atveria vartus į kosmosą, tai mes pajuntame kaip vėsų vėjelį virš galvos. Tai ir yra jungties su visur esančia Dieviškąja Energija realizavimas (Savirealizacija).

Mūsų išbaigtas subtilusis instrumentas yra integruotas į Sahasrara čakrą. Kiekviena čakra turi savo vietą. Kai mūsų dėmesys ir Kundalini pakyla į Sahasrara čakrą, mes patenkame į naują sąmoningumo lygmenį. Mes pereiname nuo sąlyginio prie absoliutaus. Pakylame virš praeities, dabarties bei ateities į belaikę būseną ir patiriame vidinį dievišką džiaugsmą bei laimę. Tai yra dangiška vieta, esanti toliau už mūsų įsivaizdavimo ribas.

1970 m. gegužės 5 d. Šri Matadži Nirmala Devi atvėrė Sahasrara čakrą kolektyviniu lygiu. Ji sukūrė lengvą metodą, dėl kurio Kundalini gali būti pažadinta meilės būdu. Dėl Kundalini pažadinimo visiems tiesos ieškotojams tapo įmanoma pajausti visą persmelkiančią visatos Energiją, taip pat bendrauti ir dalintis šiuo džiaugsmu su kitais.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)