Žinių Medis

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Mooladhara chakraMuladhara čakra

Keturis lapelius turintis centras vadinamas Muladhara čakra ir yra žemiau kryžkaulio. Šis centras yra po stuburu ir fiziniame lygyje sutampa su dubens kryžkauliu, kuris prižiūri tuštinimosi ir lytines funkcijas. Nors Kundalini kyla tik per viršutinius šešis centrus, Muladhara apsaugo tyrumą ir palaiko Kundalini jos pažadinimo metu.

Muladhara yra dėl mūsų nekaltumo, ir turėtume žinoti, kad nekaltumas niekada negali būti sunaikintas. Intensyvus galvojimas apie seksą ir pernelyg didelis įsitraukimas į jį silpnina šį centrą. Net ir nekreipiant dėmesio į prigimtines taisykles, Muladhara čakros jėga – nekaltumas – išlieka miegančioje ar sergančioje padėtyje, bet gali būti išgydytas ir normalizuotas pažadinus Kundalini.

Muladhara čakra, esanti žemiau sakrum kaulelio, teikia mums nekaltumą ir išmintį. Nekaltumas teikia mums džiaugsmą, neribojamą jokių sąlygotumų ir prietarų, ši savybė ypač būdinga mažiems vaikams, tik ji sumažėja, kai užaugame ir mumyse išsivysto egoizmas bei savanaudiški norai. Laimei, šis nekaltumas niekada negali būti sunaikintas ir vėl gali atsistatyti mumyse praktikuojant Sahadža Jogą. Tai lyg saulė, kuri yra apsupta debesų – bet vos tik debesys išsisklaido, mes vėl galime matyti saulę. Indijoje dievas su dramblio galva yra vadinama Šri Ganėša ir garbinama kaip nekaltumo ir išminties simbolis. Jis turi vaiko kūną, simbolizuojantį nekaltumą, ir dramblio galvą, simbolizuojančią nuolankumą ir išmintį.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)