Jūsų durys į rojų (Agija čakra)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Jūsų bemintės būsenos patirtis smegenų lygyje – Agija čakra. Ji žinoma kaip „durys į rojų”, nes virš jos yra limbinė sritis (Sahasrara), integruojanti visas vidines funkcijas, pažadinta ji visa nervų sistema siunčia džiaugsmą ir gilią ramybę.

Bet prieš tai durys į rojų turi būti atvertos. Ir tai yra šiandieninis eksperimentas!

Pamokos aspektai
  • Šviesa yra Agija čakros elementas ir padeda Jums būti bemintėje būsenoje
  • Tiesa yra tada, kai Jūs esate dabartyje
  • Kad išvalytume Agija čakrą, turime besąlygiškai atleisti
Vaizdinė pamoka

Palaukite, kol kraunamas vaizdo įrašas.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)