Žinių Medis

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Agnya chakra
Agija čakra

Dviejų lapelių centras yra vadinamas Agija čakra ir yra toje vietoje, kur kaktoje optiniai nervai kryžiuojasi (optinė kryžmė). Šis centras atsakingas už hipofizio bei kankorėžinės liaukos veiklą ir pasireiškia dviejų darinių – ego ir superego – pavidalu.

Dėl to, kad šis centras reguliuoja mūsų regėjimo funkciją, pernelyg didelis piktnaudžiavimas kompiuteriu, televizoriumi, intensyvus skaitymas ir pan. silpnina šį centrą. Pernelyg didelis įsitraukimas į protinius žaidimus ir intelektualizmusblokuoja šį centrą, ir tokiam žmogui palaipsniui išsivysto individualizmas bei egoizmas.

Kai Kundalini prasiveržia pro Agija čakrą, tada mes iškart tampame beminčių ir pilni atleidimo. Atleidimas yra šio centro esmė ir jis natūraliai suteikia mums galimybę atleisti kitiems.

Atleidimas yra jėga, leidžianti išsivaduoti iš pykčio, neapykantos bei pagiežos ir nuolankume atrasti dvasios dosnumą bei kilnumą. Vos tik atrandame, kad neatleisdami kenkiame ne kam kitam, o tik sau, tada mes pradedame suvokti, kad atleisti ne vien tik išmintinga, bet ir labai praktiška. Atleisdami mes jaučiame milžinišką taikos ir palengvėjimo jausmą.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)