Meditacijos Pamoka 7

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Part 1

Class 7 | Your door to paradise (Agnya chakra)
Vaizdo įrašai : Jūsų durys į rojų (Agija čakra)

Jūsų bemintės būsenos patirtis smegenų lygyje – Agija čakra. Ji žinoma kaip „durys į rojų”, nes virš jos yra limbinė sritis (Sahasrara), integruojanti visas vidines funkcijas, pažadinta ji visa nervų sistema siunčia džiaugsmą ir gilią ramybę. Bet prieš tai durys į rojų turi būti atvertos. Ir tai yra šiandieninis eksperimentas!

Part 2

Class 7 | Knowledge Tree
Skaitiniai : Žinių medis

Dviejų lapelių centras yra vadinamas Agija čakra ir yra toje vietoje, kur kaktoje optiniai nervai kryžiuojasi (optinė kryžmė). Šis centras atsakingas už hipofizio bei kankorėžinės liaukos veiklą ir pasireiškia dviejų darinių – ego ir superego – pavidalu.

Part 3

Class 7 | Guided Meditations
Praktika: Vedamos meditacijos

Atsisėskite ant grindų ir atsipalaiduokite, kojas sukryžiuokite. Jei sėdėsite ant kėdės, laikykite pėdas šiek tiek atokiau vieną nuo kitos, nusiaukite batus. Rankas, atvertę į viršų delnus, padėkite ant kelių. Uždėkite dešinę ranką ant kaktos, kaip parodyta, ir pakartokite keletą kartų šį teiginį.

Part 4

Pasitikrinimas: Ką reikėtų daryti

Neskubėdami darykite, kaip nurodyta žemiau, 2-3 dienas, iki sekančios pamokos. Užbaigę visus žingsnelius, galite pereiti prie aštuoni Pamokos ir pradėti nuo pirmos dalies.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)