Tikrasis Aš (Širdies čakra)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Šios pamokos metu Jūs galėsite pajausti savo tikrąją Savastį. Tikroji Savastis yra gyvenimo šaltinio absoliutaus grožio atspindys Jūsų širdyje. Tai yra visuotinos meilės ir nekaltumo atspindys kiekviename žmoguje.

Atraskite savo Dvasios grožį!

Pamokos aspektai
  • Oras yra Širdies čakros elementas. Giliai ir laisvai kvėpuojant oro elementas gali padėti pašalinti širdies lygyje esančią įtampą
  • Tikroji Savastis Jumyse yra tyra Dvasia
  • Dvasia yra taikos ir džiaugsmo šaltinis
Vaizdinė pamoka

Palaukite, kol kraunamas vaizdo įrašas.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)