Žinių Medis

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Heart chakra
Širdies čakra

Dvyliką lapelių turintis centras vadinamas Širdies čakra ir yra stubure už krūtinkaulio. Šis centras sutampa su mūsų širdies rezginio vieta ir gamina antikūnus vaikų organizme iki 12 metų. Ši čakra, prižiūrėdama širdies ir plaučių funkcijas, kontroliuoja kvėpavimą.

Kai Kundalini praeina pro šį centrą, mes tampame visiškai pasitikintys, saugūs, morališkai atsakingi ir emociškai subalansuoti asmenys. Toks asmuo yra dosnus ir myli žmoniją be jokio savanaudiško intereso, jis yra malonus kiekvienam.

Širdies čakroje yra Savastis – dvasia arba atma. Dvasia pasireiškia, kai mūsų širdis yra atvira, tada mes jaučiame tyrą būties džiaugsmą ir savo reikšmingumo vietą visoje kūrinijoje. Širdies čakros savybė yra tyra, besąlygiška meilė.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)