Mokymasis (Voidas)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Tikras meistriškumas yra gebėjimas atskirti tiesą nuo melo. Ir gebėjimas gyventi laikantis gamtos įstatymų. Voidas yra mūsų pačių meistriškumo centras. Kai Kundalini energija apvalo šią sritį, mes tampame patys sau Mokytojais – Guru.

Pamokos aspektai
  • Quand vous êtes sans désir vous êtes votre propre maître. Rien ne peut vous dominer, à l’intérieur ou à l’extérieur de vous.
  • Das Prinzip der Meisterschaft sitzt im Bauch
  • Visada, kai jaučiate vėsų vėjelį, patiriate tiesą. Jūs galite rasti tiesą visose kultūrose
Vaizdinė pamoka

Palaukite, kol kraunamas vaizdo įrašas.


arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)