Žinių Medis

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

voidVoidas

Voidas – mūsų pačių meistriškumo centras. Kai Kundalini energija apšviečia šią sritį, mes tampame patys sau guru (mokytojais). Pats žodis guru reiškia svorį arba gravitaciją, ir ši pamatinė būsena yra viena iš pagrindinių priemonių išlaikyti pusiausvyrą neramios egzistencijos apsuptyje.

Kai Kundalini kyla ir užpildo Voidą, mūsų dėmesys išvedamas iš painiavos ir iliuzijos į aukštesnės realybės suvokimą. Tokiu būdu mes galime patys kontroliuoti savo evoliuciją, nepaveikiant išorinėms jėgoms. Palaipsniui remdamiesi savianalize meditacijos metu mes randame atsakymus ir raktus. Tapdami patys sau mokytojais, mes gebame atskirti gėrį nuo blogio, tiesą nuo prasimanymų.

Visi didieji pranašai ir mokytojai, kurie atėjo būti pavyzdžiais visai žmonių rasei ir mokė apie aukštesniąją realybę, buvo susiję su Voidu.

Jie aiškino apie teisingo gyvenimo būdus, kurie sutvirtino elgesio kodus, leidžiančius išvengti anarchijos.

10 Pirmapradžių mokytojų (Adi Gurus)

Radža Džanaka 5000 pr. m. e., Mithila, Indija

Abraomas 2000 pr. m. e., Mesopotamija ir Palestina

Mozė 1200 pr. m. e., Egiptas ir Palestina

Zaratustra 1000 pr. m. e., Persija

Konfucijus 551−479 pr. m. e, Kinija

Lao−Dzė VI amžius pr. m. e., Kinija

Socrates 469−399 pr. m. e., Atėnai, Graikija

Pranašas Mohamedas 570−632, Meka, Arabija

Guru Nanak 1469−1539, Pundžiabas, Indija

Šri Sai Baba iš Širdi 1838−1918, Širdi, Indija

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)