Meditacijos Pamoka 5

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Part 1

Class 5 | Self Mastery (Void)
Vaizdo įrašai : Mokymasis (Voidas)

Tikras meistriškumas yra gebėjimas atskirti tiesą nuo melo. Ir gebėjimas gyventi laikantis gamtos įstatymų. Voidas yra mūsų pačių meistriškumo centras. Kai Kundalini energija apvalo šią sritį, mes tampame patys sau Mokytojais – Guru.

Part 2

Class 5 | Knowledge Tree
Skaitiniai: Žinių medis

Voidas – mūsų pačių meistriškumo centras. Kai Kundalini energija apšviečia šią sritį, mes tampame patys sau guru (mokytojais). Pats žodis guru reiškia svorį arba gravitaciją, ir ši pamatinė būsena yra viena iš pagrindinių priemonių išlaikyti pusiausvyrą neramios egzistencijos apsuptyje.

Part 3

Class 5 | Guided Meditations
Praktika: Vedamos meditacijos

Tam, kad vystytumėte savo meistriškumą, nuraminkite troškimus. Troškimai atitraukia Jus nuo esamos akimirkos. Troškimai susaisto Jus su praeitimi arba ateitimi. Jūs esate dabartyje. Būkite laisvi nuo suvaržymų. Pradėkite gyvenimą iš naujo, aukite kartu su savo vidine kilniąja Motina Kundalini.

Part 4

Class 5 | Things to do before the next class
Pasitikrinimas: Ką reikėtų daryti

Neskubėdami darykite, kaip nurodyta žemiau, 2-3 dienas, iki sekančios pamokos. Užbaigę visus žingsnelius, galite pereiti prie šeši Pamokos ir pradėti nuo pirmos dalies.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)