Žinių Medis

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ChakrasDaugiau apie Savirealizaciją (Kundalini pažadinimą)

Prieš Šri Matadži pradedant Sahadža meditaciją 1970 metais, buvo labai sunku gauti Savirealizaciją. Visa buvo paremta ėjimo palaipsniui principu. Čakros galėjo būti apvalytos tik daugybę metų griežtai laikantis askezės, o Kundalini pakeliama tik po to, kai valymosi procesas būdavo visiškai baigtas.

Šiandien Sahadža meditacija, Savirealizacija pasiekiama masiškai. Vibracijos, pereidamos per Muladhara čakrą, informuoja Kundalini, ažadina ją iš pastovios būsenos.

Kundalini kyla stuburu, centriniu kanalu. Pasiekusi momenėlį, esantį mūsų viršugalvyje, Sahasrara čakrą, Kundalini susijungia su visur esančia Dieviškąja energija. Ji gali būti jaučiama kaip vėsus vėjelis ant delnų arba virš galvos.

Kundalini maitina mūsų išbalansuotas čakras, taip pat koreguoja jas. Kai čakros yra pakankamai švarios ir Kundalini kyla be kliūčių, tada galime pajausti vidinę taiką ir mėgautis beminte būsena.

Kundalini gali būti suprantama kaip daugybės energijų gija. Kuo daugiau medituojame, tuo daugiau gijų pasiekia Sahasrara čakrą, tuo stipresnis tampa mūsų centrinis kanalas. Tai padeda mums labiau gyventi dabartyje.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)