Meditacijos Pamoka 3

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 3 | Your experiment with truth – Introduction
Vaizdo įrašai : Kundalini pažadinimo patyrimas

Tai yra svarbiausia, ką turime pažinti – tikroji Kundalini pažadinimo patirtis mūsų viduje, taip pat žinoma kaip Savirealizacija, antrojo gimimo nušvitimas. Šios unikalios patirties metu Šri Matadži žingsnis po žingsnio nurodys ką daryti. Taigi patogiai atsisėskite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės!

Part 2

Class 3 | Knowledge Tree
Skaitiniai: Žinių Medis

Prieš Šri Matadži pradedant Sahadža meditaciją 1970 metais, buvo labai sunku gauti Savirealizaciją. Visa buvo paremta ėjimo palaipsniui principu. Čakros galėjo būti apvalytos tik daugybę metų griežtai laikantis askezės, o Kundalini pakeliama tik po to, kai valymosi procesas būdavo visiškai baigtas.

Part 3

Class 3 | Guided Meditations
Praktika: Vedamos meditacijos

Galite kartoti tuos pačius metodus iki kitos pamokos. Tai padės Jūsų gautai patirčiai įsitvirtinti ir suteiks stiprybės Jūsų Kundalini.

Part 4

Class 3 | Things to do before the next class
Pasitikrinimas: Ką reikėtų daryti

Neskubėdami darykite, kaip nurodyta žemiau, 2-3 dienas, iki sekančios pamokos.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)