Pasiruoškite Kundalini pažadinimui

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Antroje dalyje pasiruošime tikrai patirčiai ir bandysime koncentruotis į pirmapradę energiją, gyvenančią kiekvienoje gyvo organizmo dalelytėje – į taip vadinamą Kundalini. Šios pirmapradės energijos pažadinimas yra būtinas norint teisingai medituoti.

Pamokos aspektai
  • Sahadža meditacijos būdu Kundalini galima pakelti spontaniškai, nenaudojant jėgos
  • Kiekviename žmoguje energetiniai centrai išsidėstę autonominėje nervų sistemoje
  • Kundalini nukreipia Jūsų dėmesį į Jus
Vaizdinė pamoka

Palaukite, kol kraunamas vaizdo įrašas.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)