Meditacijos Pamoka 2

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 2 | Prepare yourself for Kundalini awakening
Vaizdo įrašai : Pasiruoškite Kundalini pažadinimui

Antroje dalyje pasiruošime tikrai patirčiai ir bandysime koncentruotis į pirmapradę energiją, gyvenančią kiekvienoje gyvo organizmo dalelytėje – į taip vadinamą Kundalini. Šios pirmapradės energijos pažadinimas yra būtinas norint teisingai medituoti.

Part 2

Class 2 | Knowledge Tree
Skaitiniai : Žinių Medis

Žmogus gauna Savirealizaciją tuomet, kai yra pažadinama jo Kundalini. Mes susijungiame su savo dvasia ir spontaniškai atsiduriame meditacijos būsenoje, kai motiniška, dvasinė energija, žinoma kaip Kundalini, yra pažadinama ir tampa aktyvi.

Part 3

Class 2 | Guided Meditations
Praktika: Vedamos meditacijos

Kairę ranką sulenkite ir nukreipkite į dangų, Jūsų delnas turi būti nukreiptas Jums už nugaros taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Dešinės rankos delną atverskite ir padėkite ant kelio. Keletą minučių nukreipkite savo dėmesį į dešinę ranką ir stebėkite, ar jaučiate vėsumą arba šilumą dešiniu delnu.

Part 4

Class 2 | Things to do before the next class
Pasitikrinimas: Ką reikėtų daryti

Neskubėdami darykite, kaip nurodyta žemiau, 2-3 dienas, iki sekančios pamokos. Užbaigę visus žingsnelius, galite pereiti prie trečios Pamokos ir pradėti nuo pirmos dalies.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)