Meditacijos Pamoka 1

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

1 pamoka | Bandymas su tiesa – įžanga
Vaizdo įrašai : Bandymas su tiesa – įžanga

Pirmoje kurso dalyje susipažinsite su pagrindiniais kurso bruožais, nuo įžangos iki subtiliosios žmogaus sistemos, kuri susideda iš energetinių centrų (čakrų) ir dvasinės energijos (Kundalini).

Part 2

1 pamoka | Žinių Medis
Skaitiniai : Žinių Medis

Žmogaus subtilioji sistema yra labai sudėtinga, susidedanti iš
tūkstančių kanalų, kurie nešioja energiją mūsų kūne. Tos energijos
koncentracija subtiliojoje sistemoje vadinama čakra (liet. k.: “ratas”)
arba energetiniu centru.

Part 3

1 pamoka | Vedamos meditacijos
Praktika: Vedamos meditacijos

Dėmesį laikykite virš galvos ir pasistenkite keletą minučių būti be
minčių. Būkite kantrūs, tai gali būti sunku. Savo minčių nesekite,
tiesiog stebėkite jas. Po kurio laiko pamatysite, kad esate bemintėje
būsenoje.

Part 4

Class 1 | Ką reikėtų daryti
Pasitikrinimas: Ką reikėtų daryti

Neskubėdami darykite, kaip nurodyta žemiau, 2-3 dienas, iki sekančios pamokos. Užbaigę visus žingsnelius, galite pereiti prie antra Pamokos ir pradėti nuo pirmos dalies.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)