Дърво на познанието

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Sahasrara chakraСахасрара чакраСахасрара чакра

Сахасрара чакра е най-важният енергиен център, разположен в лимбичната област на мозъка и е познат като „Хилядолистния лотос”. Ако се направи напречен разрез на лимбичната област, ще се види една красива структура от нерви, наподобяваща лотос с хиляда листенца.

Когато Кундалини се издигне и прониже този център, тя пробужда всички нерви, просветлявайки всеки нервен център. Това е актуализацията на нашата връзка (Йога) с всепроникващата сила на Божественото, която се нарича Себреализация, второ раждане или просветление, при което усещаме хладния полъх над главата.

Нашият цял фин апарат е интегриран в Сахасрара чакра. Всяка чакра има своето седалище (проекция) там. Тъй като вниманието ни и Кундалини се издигат до Сахасрара чакра, ние навлизаме в ново измерение на съзнанието. Отиваме отвъд относителното, към абсолютното. Ние се издигаме отвъд миналото, настоящето и бъдещето, далеч отвъд времето, преживявайки състояние на вътрешна радост и блаженство. Това е райско място, далеч отвъд нашето въображение.

На 5 май 1970 г. Шри Матаджи Нирмала Деви отвори Сахасрара чакра на колективно ниво. Тя е развила нежен метод, чрез който Кундалини може да бъде събудена чрез любовта й. Със събуждането на Кундалини за търсещите истината става възможно да преживеят Всепроникващата сила на вселена и да споделят и предадат тази радост на другите.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)