Урок по медитация 9

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon
Part 1

Class 9 | Your experiment with truth – Introduction
Видео: Най-горният енергиен център (Сахасрара чакра)

Най-горният енергиен център е една от най-важните чакри във фината ни система. Когато Кундалини се събуди и прониже този център, тя събужда всички нерви и така просветлява всеки нервен или енергиен център, и за такъв човек казваме, че е просветлена душа.

Part 2

Class 9 | Knowledge Tree
За четене : Дърво на познанието

Сахасрара чакра е най-важният енергиен център, разположен в лимбичната област на мозъка и е познат като „Хилядолистния лотос”. Ако се направи напречен разрез на лимбичната област, ще се види една красива структура от нерви, наподобяваща лотос с хиляда листенца.

Part 3

Class 9 | Guided Meditations
Практикуване: Как да медитираме?

Поставете дясната си ръка на върха на главата и масажирайте нежно по посока на часовниковата стрелка, както е показано, и повторете следното заявление няколко пъти.

Part 4

Class 9 | Things to do before the next class
Проверете себе си: За домашно

Не бързайте и направете всичко, което е посочено по-долу през следващите 2-3 дни до следващия урок.

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)