Дърво на познанието

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Mooladhara chakraМуладхара чакра

Муладхара чакра е енергиен център с 4 листенца, разположен под сакралната кост. Центърът е разположен извън гръбнака и на физическо ниво съответства на тазовия сплит, които се грижи за нашата отделителна и полова дейности. Въпреки че Кундалини се издига само над по-горните шест центъра, Муладхара чакра закриля чистотата и поддържа Кундалини по време на нейното събуждане.

Муладхара чакра подкрепя нашата невинност и човек трябва да знае, че невинността никога не може да бъде разрушена. Прекаленото мислене или интерес към секса отслабва този център. Въпреки своеволния отказ от природните закони, невинността – силата на Муладхара чакра – остава в спящо състояние или болна, което може да бъде излекувано чрез събуждането на Кундалини.

Разположена под сакралната кост, пробудената Муладхара чакра ни дава невинност и мъдрост. Невинността ни носи радост без ограниченията на обусловености и предразсъдъци – качество, което може да бъде открита у децата. Това качество намалява докато растем, развивайки чувството за его и егоистични желания. За щастие, вродената невинност никога не е може да бъде разрушена и чрез медитацията в Сахаджа Йога може да се завърне. Както слънцето е забулено от облаците, но след като отминат, то пак засиява. В Индия детските качества невинност и мъдрост се олицетворяват от Шри Ганеша. Той има тяло дете – символ на невинността и слонска глава – символ на смирението и мъдростта.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)