Вратата към рая (Агнйа чакра)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Вашият експеримент със съзнанието без мисли на нивото на мозъка е над Агнйа чакра. Тя е позната като вратата към рая, тъй като над нея е разположена лимбичната област или Сахасрара чакра, която интегрира всички вътрешни функции и когато е пробудена, изпраща радост и дълбок мир из цялата нервна система.

Но преди това вратата към рая трябва да бъде отворена. И това е днешният експеримент!

Най-важното в урока
  • Светлината е природният елемент на Агнй ачакра и помага да постигнем съзнание без мисли
  • Истината е когато сте едно с настоящето
  • За да пречистите Агнйа чакра, вие трябва да простите от сърце
Видео урок

Изчакайте докато видеото се натовари за първи път.


arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)