Дърво на познанието

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Agnya chakraАгнйа чакра

Агнйа чакра има две листенца и се намира на пресечната точка на двата зрителни нерва в мозъка (оптическа хиазма).Този център се грижи за хипофизата и епифизата в тялото, проявяващи се чрез две институции, познати като его и суперего.

Понеже този център управлява очите, прекалените зрителни занимания, като компютри, телевизия, прекомерно четене и т.н. отслабва този център. Въвличането в гимнастики на ума и интелектуални номера води до блокирането му и човек развива понятието за Аз-а и егото.

Когато Кундалини пресече Агнй ачакра, веднага оставаме без мисли и прощаваме, което е същността на този център – тя спонтанно ни дарява със способността да прощаваме на другите.

Прошката е силата да позволим на гнева, омразата и обидата да си отидат и да открием в скромността благородството и щедростта на Духа. Щом започнем да виждаме, че като не прощаваме всъщност вредим само на себе си, а не на другите, ние започваме да осъзнаваме, че не само е мъдро и щедро да прощаваме, но и много практично. Прощавайки, ние започваме да усещаме дълбок мир и огромно облекчение.

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)