Как да медитацираме

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Седнете удобно с изправен гръб, с кръстосани крана, на пода. Ако предпочитате да седите на стол, поставете краката на разстояние един от друг, без обувки. Отпуснете ръце на скута си, с дланите нагоре.

Affirmation for Agnya chakra

Моля поставете дясната си ръка на челото напряко, както е показано, и повторете следващите заявления няколко пъти:

„Майко, прощавам на всички и на себе си”

Повторете всяка от следващите мантри 3 пъти

Отдавам се на моето просветлено съзнание:
Buddham Sharanam Gachami

Отдавам се праведното поведение:
Dharmam Sharanam Gachami

Отдавам се на просветлената общност:
Sangham Sharanam Gachami

Слушайте водената от нас медитация!
Продължителност: 09:26

arrow Каква е следващата стъпка?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)